Oslav, jejichž součástí byla mše svatá i doprovodný kulturní program, se zúčastnil také senátor Petr Šilar (dole na prostředním snímku), pro něhož je Květná srdeční záležitostí.  Osada má zhruba sedmdesát trvale přihlášených obyvatel, žijí zde lidé důchodového věku i rodiny s dětmi. V kapli se konají několikrát do roka bohoslužby, někdy i křtiny.