Hrozí přemnožením

Lesníci nyní očekávají, že letos bude kůrovce třikrát víc než loni. Orlickoústecko patří k méně postiženým oblastem. Za loňský rok lesníci zpracovali okolo deseti tisíc metrů krychlových napadených stromů. „Z toho čtyři tisíce metrů krychlových nastojato napadených stromů bylo zpracováno ve správě Lesů České republiky," uvedl vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Královéhradeckého ředitelství Ladislav Půlpán. Dalších více než dva tisíce metrů krychlových bylo zpracováno u drobných vlastníků a zbytek u dalších větších vlastníků lesů v regionu.

„Oslabené stromy jsou pro něj ideálním útočištěm. Obdobná situace byla i v první polovině 90. let minulého století. Tehdy šlo o největší kůrovcovou kalamitu u nás," řekl výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. Na Orlickoústecku se převážně jedná o malé skupiny kůrovcem napadených stromů.

Chrání lesy

Aby však Lesy České republiky předešly škodám, pro letošní rok připravují posílení ochrany lesů. Lesníci připravují v celé republice 200 tisíc lapáků a 36 tisíc lapačů. Náklady podle dosavadních odhadů dosáhnou do výše 132 milionů korun. „Pokusíme se maximum kůrovců odchytit do lapáků a lapačů. Instalujeme otrávené lapáky a feromonové dřevěné trojnožky. Lesníci stále vyhledávají napadené stromy, školíme personál a posilujeme stav. Hodně ale bude záležet na počasí," upozornil Václav Lidický.

Kromě státního podniku by kůrovcové hrozbě měli věnovat pozornost i ostatní vlastníci lesů. „Několik let zpět zde kůrovci byli v bezeškodném stavu, i přes toto relativně příznivé hodnocení výrazně stouplo riziko pro letošní rok. Je proto potřeba upozornit všechny vlastníky na hrozící nebezpečí a nutnost se více než jindy věnovat přípravě na odchyt kůrovců na jaře," podotkl vedoucí krajského odboru. „V případě potřeby jsme rovněž připraveni ostatním vlastníkům přispět radou, jak se na jaro co nejlépe připravit," doplnil.

Státní podnik však stále hledá způsoby, jak se v boji s kůrovcem zdokonalovat a vypsal již dva výzkumné granty.

Běží výzkum

V prvním se Laboratoř aplikované fyziologie hmyzu Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky zabývala vývojem lýkožrouta smrkového. Čtyřleté pozorování na Lesním závodě Boubín přineslo nové informace o přezimování i populační dynamice škůdce. Loni začali akademici s dalším výzkumem zaměřeným na jiného škůdce smrkových porostů, který ohrožuje lesy zvláště v posledním desetiletí: lýkožrouta severského. „O tomto živočišném druhu nemáme mnoho informací. Jeho přemnožení souvisí s výrazným odumíráním smrčin na severovýchodní Moravě a ve Slezsku, Očekáváme, že nové vědecké poznatky budeme moci využít v praxi pro vytvoření účinnější metody obrany a snížení hospodářských škod. Dnes máme s jeho odchytem a likvidací běžnými metodami velké potíže," nastínil Martin Zavrtálek z Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody v podniku Lesy České republiky. (jan, zr)