V letošním roce bylo v městských lesích Lanškrouna vytěženo 2,5 tisíce kubíků dřeva s celkovou tržbou 4,5 milionu korun včetně DPH. „Zároveň dochází k obnově lesa, takže za poslední dva roky bylo vysázeno na 35 tisíc nových stromků, čímž je i nadále zajištěna rovnováha mezi činností těžební a pěstební,” sdělila referentka Aměsta Lanškroun Petra Klementová.

V lesích v Lanškrouně našli kůrovce.
V lesích našli kůrovce

Náklady na nové sazenice činily v letošním roce 320 tisíc korun. Nově vysázeny byly také dvě aleje jírovců. To zajistí ekologickou stabilitu a rozmanitost a za pár let podle Klementové možná potěší i rodiče s dětmi, které budou mít radost při sběru kaštanů.