Kvůli lesnickým pracím musely být krátkodobě některé úseky bikerských tratí uzavřené a jezdilo se po objízdných trasách.

POKÁCEJÍ O POLOVINU VÍCE DŘEVA NEŽ LONI

„Městské lesy Česká Třebová zpracují každým rokem o padesát procent více kůrovcem napadeného dříví. V letošním roce objem těchto těžeb překročí dva tisíce metrů krychlových. Nejvíce zasaženy jsou porosty v oblasti Jelenice, Pekláku. Poškozeny jsou taki oblíbené rekreační lesy včetně Roubova kopce,“ informoval správce lesa Pavel Havran.

V České Třebové doufali, že plošné šíření kůrovce přibrzdí letošní deštivé počasí, prázdninové měsíce však ukázaly, že poškozených lesů bude přibývat. „Úkolem lesníků je vytěžené porosty včas a kvalitně zalesnit. K obnově používáme stanovištně vhodné dřeviny, zejména duby, buky, javory, třešně, jedle, na vhodná stanoviště vracíme zpět i borovici a smrk. Ve velkém rozsahu se snažíme využít přirozené obnovy,“ uvedl Havran.

Významné navýšení objemu vytěženého dřeva registrují i státní Lesy ČR. „Za osm měsíců tohoto roku jsme v kraji vytěžili 502 tisíc metrů krychlových dřeva, ve stejném období loňského roku 340 tisíc metrů krychlových dřeva, převážně kalamitního, tedy poškozeného přírodními vlivy, zejména suchem, kůrovcem a větrem,“ upřesnila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Letní střídání teplot a větší množství srážek sice letos zpomalilo vývoj kůrovce, stromy mají více mízy a jsou tak odolnější vůči škůdcům, dlouhodobé sucho je však velmi oslabilo. „Proto pokračujeme ve vyhledávání napadených stromů, jejich těžbě, asanaci a odvozu z lesa. Je to neúčinnější způsob, jak zpomalit a časem zastavit kalamitu,“ dodala Jouklová. K nejpostiženějším oblastem v Pardubickém kraji patří okolí Nasavrk a Svitavsko.

Zároveň s kácením se pokračuje i ve výsadbě nových stromů. Do té se měli na jaře zapojit i dobrovolníci, kvůli plošnému šíření koronaviru a vyhlášeným bezpečnostním opatřením však byla řada veřejných akcí zrušena. „Letos chceme ve státních lesích, které v kraji spravujeme, zalesnit 300 hektarů a vysadit 1,7 milionu sazenic. Půjde o směs dřevin, mezi nimi modřín, borovice, dub, smrk, lípa, habr, buk, javor, bříza, topol, kaštan, vrba a další. Zalesňovali jsme už na jaře, teď na podzim v tom pokračujeme,“ konstatovala mluvčí Lesů ČR.

KUBÍK DŘEVA UŽ ZA STOKORUNU

Kvůli kůrovcové kalamitě je trh dlouhodobě přesycen dřevem, jeho cena klesá. Správci lesů se proto snaží vytěžené dřevo prodat domácnostem jako palivo. Aktuálně ho nabízí například město Lanškroun, cena začíná na stokoruně za metr krychlový, záleží na druhu, odebraném množství a délce dopravy.

Dříví prodávají veřejnosti i Lesy ČR. „Veřejnost si může koupit dřevo ze skladů, ale také prodáváme dřevo samovýrobcům, tedy lidem, kteří po dohodě s revírníkem dřevo sami vytěží a z lesa odvezou,“ upřesnila mluvčí státního podniku.