Jednání u kulatého stolu připravil Dětský domov Dolní Čermná ve spolupráci s Pardubickým krajem a jeho cílem bylo představit nejen současnou podobu péče o děti v dětském domově, ale zejména hovořit o změnách, které nyní zástupci centra zpracovávají do podoby transformačního plánu.

Dětský domov Dolní Čermná – pobytové zařízení pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 54 dětí, poskytuje všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině.
Děti přicházejí do domova na základě rozhodnutí soudu, v Dětském domově Dolní i Horní Čermné žijí v šesti tzv. rodinných skupinách.

Počty dětí, které vyrůstají v tzv. ústavní výchově v dětských domovech v posledních letech, postupně klesají. „Souvisí to s dlouhodobou národní strategií, která preferuje rodinné formy péče o ohrožené děti a mládež. Jedná se o oblast velmi citlivou, a proto se Pardubický kraj rozhodl pro aktivní řešení situace," informovala Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast školství a dodala: „Přihlásili jsme se do výzvy MPSV. Vznikl projekt, jehož výsledkem budou konkrétní transformační plány pro všech osm zařízení zřizovaných naším krajem a také komplexní koncepce péče v rámci celého kraje zaměřená právě na podporu ohrožených biologických rodin a v neposlední řadě i na pěstouny a hostitelské rodiny."

Dětský domov Dolní Čermná je zapojen do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji". Stejně jako v dalších sedmi zařízeních zřízených Pardubickým krajem, hledají i pracovníci tohoto domova cesty, jak nejlépe v následujících letech využít probíhající změny ve prospěch dětí. „Jsme domovem tzv. rodinného typu, to znamená, že již nyní děti v našem domově vyrůstají v šesti rodinných skupinách. Ve změnách, které navrhujeme do našeho transformačního plánu, vidíme příležitost. Mimo jiné chceme vytvořit lepší podmínky pro přípravu našich mladých dospělých na odchod do samostatného života, " popsala současnou situaci ředitelka dětského domova Dolní Čermná Iva Nesvadbová.

„Dětský domov je pro Čermnou takřka nedílnou součástí. Věřím, že připravované změny budou přínosem pro děti, které v domově aktuálně vyrůstají, a zároveň že posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní a děti tak budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí," popsal svá očekávání Jiří Svoboda, místostarosta městyse Dolní Čermná. Projekt probíhá od února letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.

Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež" Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012 – 2015 a Akčního plánu k naplnění této strategie. Je iniciován Krajským úřadem Pardubického kraje a je spolufinancovaný z fondů EHP 2009 – 2014. Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénního a ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.

(tz)