Sídlem sdružení je zatím Mateřská škola Pod Smrkem, a to do té doby, než bude mít vlastní prostory v nově postaveném Centrum sociálních služeb. To by mělo být dokončeno na podzim příštího roku.

„Budeme jediná nesociální služba v budoucím Centru sociálních služeb,“ říká Petra Kavková z Kujebáčku. V současné době se členové scházejí dvakrát týdně v pronajatých prostorách: v pondělí dopoledne v DDM Mikádo, ve středu odpoledne ve školce Pod Smrkem. Mezi pravidelné činnosti centra patří taneční kroužek, výtvarná dílna, hodinka zpěvu a cvičeníčko, určené pro rodiče s dětmi. „Podle velmi podrobných statistik, které vedeme, se návštěvnost a činnost centra zvýšila přibližně o dvě stě procent,“ připomíná Kavková. Kujebáček se zapojuje do světových akcí (Světový týden respektu k porodu 2009), národních (kampaň Sítě mateřských center) i městských. Jeho představitelé pořádají úspěšné jednorázové akce, mezi nimiž nechybějí přednášky, návštěvy, výstavy nebo soutěže. „Jde o rodinu jako celek,“ konstatuje Kavková a připomíná, že se snaží zapojit i tatínky, podporují například společnou kampaň Sítě mateřských center a Ligy otevřených mužů nazvanou Táta dneska frčí. Činnost Kujebáčku podporují Pardubický kraj, ministerstvo práce i město Vysoké Mýto.

(pá)