První jednání o možné trase přivaděče, který spojí oblast Ústeckoorlicka a Českotřebovska s plánovanou rychlostní komunikací R35, se uskutečnilo na českotřebovské radnici. Vedle představitelů České Třebové, Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové se ho ve středu zúčastnili odborníci, kteří zpracovávají přivaděče pro R35.

Přišli s novými variantami

Na výstupy z jednání jsme se ptali českotřebovského starosty Jaroslava Zedníka. „Bylo to úplně první jednání, které svolali zpracovatelé územního plánu Pardubického kraje. Hned v úvodu byla konstatována jedna zásadní věc, a to že plán přivaděče, který zpracoval SUDOP, je po stránce technické i ekonomické neproveditelný a že nemá cenu se o něm bavit,“ uvedl starosta (pozn. autora: jde o přivaděč, který měl vyústit v prostoru „u Tří mostů“ mezi Ústím a Dlouhou Třebovou).
Podle Zedníkových slov přišli architekti s několika dalšími variantami a je na vedení dotčených měst a obcí, aby hledala cestu, jak napojit region Ústeckoorlicka a Českotřebovska na komunikaci R35. „Otevřeně jsme diskutovali o potřebách jednotlivých míst, ještě minimálně dvakrát bychom se k této problematice měli sejít. Výstup z toho by měl být hotový někdy do konce května, v červnu by se celá věc měla komplexně předložit kraji a krajskému zastupitelstvu ke schválení,“ doplnil Jaroslav Zedník.

Další jednání na začátku května

Jak českotřebovský starosta upřesnil, další jednání by se mělo uskutečnit nejspíše začátkem května. „Na základě naší diskuze budou zpracovány varianty, které přicházejí v úvahu, a my bychom se nad nimi měli dokázat domluvit. Vše se také bude posuzovat v zastupitelstvech. Měli bychom se umět shodnout. Neměla by nastat situace, že R35 bude stát a my se ještě pět let budeme dohadovat na přivaděčích,“ uzavřel.