Za účasti člena KV KSČ a vedoucího tajemníka okresního výboru strany v Ústí nad Orlicí Víta Kalouse kubánský velvyslanec navštívil st. p. Orličan Choceň, kde se setkal s kubánskými pracovníky. V besedě, které se zúčastnili všichni Kubánci pracující v tomto podniku, se hovořilo o jejich pracovních podmínkách, sociálním zabezpečení a jejich podílu na plnění hospodářských úkolů…