Návrh Lukáše Štefla vychází z technického nákresu karoserie automobilu firmy Sodomka s blatníkem typicky kapkovitého tvaru.

„Boční pohled na automobil je upraven do ornamentu a rozkreslené detaily karoserie jsou přeneseny do různě výškově členěných ploch vegetace. Vertikálu do kompozice vnáší čtyři vícekmenné keře, které v pomyslné diagonále směřují k výjezdu na historické centrum města. Linie keřů současně podpoří pohledovou vazbu na věže kostela sv. Vavřince,“ přiblížil svůj návrh Lukáš Štefl.

Uprostřed okružní křižovatky navíc dojde na kompletní výměnu zeleně, přibydou okrasné trávy. „V několika výškových úrovních vyniknou jejich odlišné texturyi zelené tóny, které zjemní celkový výraz dopravní stavby a citlivě doplní celý prostor sousedící s výraznými barvami a pohledovými vjemy čerpací stanice a nákupní zóny. Traviny doplní okrasné keře. Na jaře vynikne výsadba cibulovin. Léto bude patřit svěžím zeleným barvám a jemným barvám květů okrasných keřů či růží. Na podzim se trávy i stromy zbarví do zlatavých tónů,“ doplnil Štefl.

Stávající zeleň byla vysázena po vybudování okružní křižovatky na podzim v roce 2015. Obvod kruhové objezdu je tvořen trávníkem a uprostřed jsou křoviny.

Návrh instalace na kruhovém objezduNávrh instalace na kruhovém objezduZdroj: Město Vysoké Mýto

TISKOVÁ ZPRÁVA - Projekt unikátní výsadby zeleně uprostřed okružní křižovatky ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto 2. 3. 2023 – Město plánuje úpravy zeleně uprostřed okružní křižovatky nasilnici I/35 u čerpacích stanic. „Příjezd do města vytváří první dojem, proto jsme po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic zpracovali projekt úpravy zeleně uvnitř kruhového objezdu. Jeho autorem je městský krajinářský architekt Lukáš Štefl. Potěšilo nás, že se ve svém návrhu nechal inspirovat karosářskou historií,“ řekl místostarosta Martin Krejza.
Návrh Lukáše Štefla vychází z technického nákresu karoserie automobilu firmy Sodomka s blatníkem typicky kapkovitého tvaru. „Boční pohled na automobil je upraven do ornamentu a rozkreslené detaily karoserie abstrahovány do různě výškově členěných ploch vegetace.
Vertikálu do kompozice vnáší čtyři vícekmenné keře, které v pomyslné diagonále směřují kvýjezdu na historické centrum města. Linie keřů současně podpoří pohledovou vazbu na věže kostela sv. Vavřince,“ uvádí v návrhu Lukáš Štefl.
Uprostřed okružní křižovatky se plánuje kompletní výměna zeleně. V plochách vegetacebudou dominovat okrasné trávy.
„V několika výškových úrovních vyniknou jejich odlišné textury i zelené tóny, které zjemní celkový výraz dopravní stavby a citlivě doplní celý prostor sousedícís výraznými barvami a pohledovými vjemy čerpací stanice a nákupní zóny. V segmentechtraviny doplní okrasné keře. Na jaře vynikne výsadba cibulovin. Léto bude patřit svěžímzeleným barvám a jemným barvám květů okrasných keřů či růží. Na podzim se trávy i stromy zbarví do zlatavých tónů,“ dodává Lukáš Štefl.
Stávající zeleň byla vysázena po vybudování okružní křižovatky na podzim 2015. Obvod kruhové objezdu je tvořen trávníkem. Uprostřed jsou vysázeny křoviny.

Návrh úpravy zeleně, doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.