K obcím postiženým poruchou vedení vysokého napětí patřila i Nekoř. Její starosta Jiří Pomikálek poruchy v jednotlivých částech obce nahlašoval na krizovou linku společnosti ČEZ postupně, podle zpráv, jak je od občanů získával. Zpětné vazby se však nedočkal. „Na dispečinku jsem žádal o kontakt na velitele prací, abychom mohli stanovit priority, co řešit dříve, protože v nemovitostech byli odříznuti staří lidé nebo rodiny s malými dětmi. Těm jsme chtěli zajistit připojení přednostně. Odpovědi jsem se ale bohužel nedočkal. Musel jsem chodit za montéry a brát si telefonní spojení od nich, jelikož z centrálního dispečinku jsem se nedozvěděl nic," svěřil se. Spolupráci s techniky na místě už hodnotil mnohem přívětivěji. Přestože situace nebyla v Nekoři tak kritická jako v jiných částech okresu, podařilo se energetikům dodávku proudu u většiny nemovitostí obnovit ve večerních hodinách. „Poslední úsek vedení vysokého napětí byl zprovozněn až ve čtvrtek večer. Byla to zřejmě nejsložitější část, která vede lesem od Pastvinské přehrady k rekreačním nemovitostem," dodal starosta s tím, že výpadek elektřiny se v domácnostech podepsal naštěstí pouze na zásobách v mrazničkách.
Kalamitní stav na Orlickoústecku společnost ČEZ odvolala až včera odpoledne.
Podle mluvčí ČEZ Šárky Beránkové však pro starosty možnost, jak získat informace o aktuální situaci, kde právě probíhá odstraňování závad, existuje, slouží k tomu přednostní linka: „Starostové mají přednostní volání, díky němuž se na dispečinku dostanou před všechny hovory, pouze si přístup na linku musí aktivovat."

Informace jen pro velké obce

Jak upozorňuje starosta Dobříkova Jiří Svatoš, který se už v minulosti také marně v krizové situaci snažil dopátrat informací, zmiňovaná linka není starostům menších obcí dostupná. Přístup k ní mají pouze představitelé obcí s rozšířenou působností. „Linka pro krizové řízení není přístupná všem starostům. Kromě orgánů integrovaného záchranného systému k ní mají přístup jen starostové na úrovni větších měst. V našem případě bychom se tak museli obrátit na starostu Vysokého Mýta, který je oprávněnou osobou, ale i tak je to velice složité," upozornil Jiří Svatoš.
Osobně by tak stál o možnost, aby se zprávy od energetiků dostávaly přednostně také důstojníkům hasičského záchranného sboru, kteří by je mohli poskytnout dalším povolaným osobám. Dostupnost informací je podle něj potřebná, aby kvůli odstávce zásobování elektrickou energií nepropukala zbytečná panika a obec mohla operativně použít náhradní zdroj: „Taky se nám už stalo, že jsme pomáhali paní, které začala docházet baterie na kyslíkovém přístroji, nebo že kvůli vybíjející se baterii na výstražném zařízení v kostele přijela policie."

V kalamitním stavu odhady neplatí

Podle Šárky Beránkové však není možné odhadovat, kdy energetici závadu na vedení odstraní. A to zvláště v případě kalamitního stavu, který v minulých dnech kvůli bouřce na Orlickoústecku panoval. „Kalamitní stav je vyhlášen proto, že kumulace poruch je tak vysoká, že ani my sami nemáme možnost zjistit, v jakém časovém horizontu dojde ke zprovoznění sítě," řekla.
Častokrát totiž skutečný rozsah poškození zjišťují až v průběhu prací přímo na místě: „Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly ve vedení obrovské stromy, které kolegové musí prořezat a někdy potřebují i pomoc externích firem, jsou odhady obtížné."