Bývalý průmyslový areál v centru města v aukci získal majitel firmy Techplast. Jak uvedl, byl si vědom zájmu města o lokalitu, ale odmítl, že by jednání o směně probíhala ještě před dražbou nebo těsně po ní. „Na nic nespěchám, ani ta směna mě tolik nezajímá," uvedl Josef Škrkoň pro Deník s tím, že ho po dražbě v podstatě oslovilo město. S kým jednal, nechtěl podnikatel jmenovat.

Proti návrhu vznikl otevřený dopis. Část obyvatel města se obává o osud rybníčku v Křivolíku. Ten by chtěl majitel firmy Techplast začlenit do areálu své firmy, kterou tam vybuduje. „Chtěl jsem ho začlenit do areálu jako vstupní prvek, součást parkové úpravy. Pod rybníkem bylo navrženo parkoviště, jehož část by mohli využívat návštěvníci koupaliště," dodal Josef Škrkoň. V těsném sousedství je totiž areál bývalého koupaliště, které chce město obnovit jako biokoupaliště.

Panamák je jedním ze šesti rybníčků v křivolické kaskádě, jež plní protipovodňovou funkci. „Pokud by měl pan Škrkoň zachovat retenční nádrž a její provozní řád, pak mi není vůbec jasné, k čemu by mu rybníček byl," komentovala to opoziční zastupitelka Magdaléna Peterková. Oplocením rybníčku by navíc zahrádkáři z tamní kolonie přišli o přístupovou cestu.

Jako protinávrh ke směně pozemků vzniká projekt Areál zdraví Křivolík = Křivolík pro všechny, který by měl být místem pro rekreaci a využíval by jak rybníčky, tak přilehlý les i návaznost na biokoupaliště. „Město musí vědět, jaký má kde zájem," nechává situace klidným Josefa Škrkoně.

O osudu Křivolíku jsme psali zde.