Vedle tématu „Koně“ bude v marketingových aktivitách Pardubického kraje v příštím roce kladen důraz také na nabídku turistických programů a propagaci oblasti Králického Sněžníku.

Nový impuls

V prostorách Evropského domu se před několika dny uskutečnila prezentace nově vzniklé turistické oblasti Králický Sněžník. Pozvání předsedy správní rady společnosti Králický Sněžník, o. p. s., Petra Vrzala, přijali zástupci Pardubického kraje – vicehejtman Roman Línek, radní pro cestovní ruch Miloslav Macela a vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Pavel Kalivoda. Pozváni byli starostové a hosté z regionu pod Králickým Sněžníkem, a to i z přilehlé polské části území.

Setkání zahájila starostka hostitelského města Králíky Jana Ponocná. Shrnula význam turistického ruchu pro region. Nový impulz pro rozvoj cestovního ruchu přinese obecně prospěšná společnost Králický Sněžník, jejímiž členy se staly obce, podnikatelské subjekty i neziskové organizace. Vznik společnosti byl iniciován projektem Partnerství v cestovním ruchu, podpořeném z prostředků Evropské unie, Pardubického kraje a obcí mikroregionu Králicko.

Z úst Dušana Krabce, jednatele firmy Králická rozvojová, byl načrtnut možný scénář rozvoje, v němž zdůraznil prioritní orientaci na polského a českého návštěvníka a nutnost zkvalitnění infrastruktury turistického ruchu. Na set〜kání byly prezentovány i největší připravované projekty pro další období - tři nové sjezdové areály, krytý bazén v Králíkách a projekt Králické pevnostní oblasti - Vojenského muzea Králíky.
Velký potenciál

„Důležité je nebát se věci měnit. Je lépe něco udělat chybně, vzít si z toho ponaučení a potom to opravit, než to neudělat vůbec,“ doporučil Roman Línek. S podporou Evropské unie, Pardubického kraje, obcí regionu a ostatních subjektů v cestovním ruchu vzniká nová česko-polská destinace, která se díky svému ohromnému přírodnímu a historickému potenciálu jistě brzy stane vyhledávaným místem aktivního odpočinku, místem poznávání naší historie, místem s fungujícími turistickými službami, prostě místem, kde je příjemně a milo.