Při minulém jednání králického zastupitelstva odstoupil bývalý starosta Dušan Krabec z funkce předsedy finančního výboru králického zastupitelstva. A to na výzvu některých svých kolegů, kteří upozorňovali na jeho střet zájmů - je totiž jednatelem společnosti „Králická rozvojová“, která od města inkasuje peníze na projekt podporující cestovní ruch na Králicku.

Nemělo se mlčet

„Je to přesně ten případ, o kterém by se mělo psát, nikoliv mlčet. Vždyť k založení té společnosti s ručením omezeným došlo ještě v době, kdy byl Dušan Krabec starostou, a ke schválení toho projektu také. Co by bylo, kdyby po volbách tím starostou zůstal? Dostával by kromě platu ještě peníze za činnost ve společnosti s ručením omezením?“ uvedl ve svém dopise do redakce jeden králický občan, jenž nechtěl být jmenován.

Králičtí zastupitelé na svém zasedání odsouhlasili vstup města do obecně prospěšné společnosti Králický Sněžník, jež bude soustřeďovat zájmy obcí, podnikatelů a neziskových organizací ve prospěch turismu. V dalším průběhu jednání zvolili zástupce města v orgánech této nové společnosti. Do správní rady byl za město Králíky zvolen radní Ladislav Tóth, do dozorčí rady starostka Jana Ponocná. Po diskusi zastupitelů o střetu zájmů se Dušan Krabec funkce předsedy finančního výboru nakonec vzdal. „Domnívám se, že ve střetu zájmů byl,“ sdělila starostka Králík, která předpokládá, že do příštího zasedání navrhnou opoziční strany na uvedenou funkci jiného kandidáta.

Výhodný partner

„Myslím si i nadále, že v tomto případě o střet zájmů nešlo. Odstoupil jsem proto, že jsem z něho nechtěl být kolegy v zastupitelstvu osočován, aby nebyly problémy,“ reagoval Dušan Krabec. „Bývalý starosta se stal třetím společníkem Králické rozvojové s. r. o., společnosti, kterou jsme chtěli postavit na místních lidech. Oslovili jsme ho proto, že pro nás byl výhodným partnerem díky znalosti problematiky území, tím, že se jako starosta cestovním ruchem zabýval a také kvůli jeho jazykové vybavenosti,“ vysvětlil počátky pozdějšího konfliktu Milan Zeman, poradce k problematice regionálního rozvoje.