„Připravujeme další nakládání s nemovitostmi, nicméně pro bezúplatný převod nejsou v současnosti splněny zákonné podmínky. Zákon o majetku státu preferuje vypsání transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Starosta Václav Kubín se o rozhodnutí úřadu dozvěděl v pondělí. „ÚZSVM uvádí, že vzhledem k tomu, že areál by byl městem využíván k výdělečné činnosti (nájemné), lze předpokládat, že nebudou shledány důvody pro bezúplatný převod. Preferovanou formou realizace nepotřebného majetku je prodej, a to formou výběrového řízení nebo veřejnou dražbou,“ potvrdil starosta.

Na stole jsou tři varianty

O podmínkách převodu areálu na město vyjednává králická radnice s úřadem už od podzimu. „Jednání proběhlo v listopadu a další pak 21. ledna. ÚZSVM se žádným jednáním nebrání a i zástupcům územně samosprávných celků vysvětluje situaci a pravidla pro hospodaření se státním majetkem,“ vysvětluje Radek Ležatka.

Podle starosty Kubína byly až doposud na stole tři varianty, bezúplatný převod, přímý prodej a výběrové řízení nebo dražba. „Dvaadvacátého ledna jsme byli na jednání na pracovišti ÚZSVM v Ústí nad Orlicí, kde jsme opět o těchto možnostech hovořili. Smyslem bylo zjistit, zda by výše uvedená varianta byla pro úřad přijatelná. Písemné stanovisko jsme obdrželi 3. února,“ shrnuje starosta.

Opoziční zastupitele rozhodnutí úřadu, o kterém se dozvěděli z médií, nepřekvapilo. „Myslím, že už uplynula doba na všelijaké bajky o domech seniorů, denních stacionářích, domovech pro veterány a hodných podnikatelích, kteří pro město postaví sociální nebo startovací byty,“ říká Pavel Strnad. Bezradnost vedení města podle něj dokládá vyjádření starosty, který měl na pondělním pracovním jednání k rozpočtu prohlásit, že že by šel do dražby, kdyby budova s pozemky stála jeden milion korun. Několik let zpátky činila účetní hodnota areálu kolem 18 milionů. Tržní cena však může být i dvojnásobná.

Podle Martina Hejkrlíka se o tom, že bezúplatný převod nepřipadá v úvahu, vědělo už dřív. „Jediné, o čem jsme byli jako zastupitelé na jednání 27. ledna informování, bylo, že se stále jedná a hledají se cesty k bezúplatnému převodu Informace ÚZSVM byla, že nikoliv. Současné vedení tento výklad nesdílí,“ sdělil Deníku někdejší místostarosta.

Opuštěný areál dětského výchovného ústavu byl až do léta loňského roku v majetku ministerstva spravedlnosti, které zvažovalo, že v nevyužívaném objektu zřídí novou věznici. Začátkem července ministryně Marie Benešová rozhodla, že od záměru, proti kterému se v místním referendu před třemi roky vyslovila většina zúčastněných, stát ustoupí.