Vyjednávání vedl kandidát na starostu Václav Kubín (Sportovci), který získal napříč stranami největší podporu voličů. Na dotazy, jakým směrem se jednání ubírají, odpovídal vyhýbavě. Lidé v Králíkách tak až do pondělního odpoledne nevěděli, na čem jsou.

Ukázalo se to na ustavujícím zasedání zastupitelstva. To, které strany spolu uzavřely koalici, stejně jako jména konkrétních kandidátů do rady města, se část zastupitelů dozvěděla až na zasedání. „Chtěl bych požádat, zda by nám pan Kubín jako kandidát na starostu mohl před hlasováním říct návrhy členů rady. Myslím si, že by to uvítali i občané,“ vyzval kandidáta na starostu Martin Hejkrlík (Pravá pro Králíky).

Složení nové radniční koalice se ukázalo až při volbě starosty, místostarosty a radních. Město v příštích čtyřech letech povede slepenec šesti sdružení, kde na jedné straně stojí KSČM a na druhé protiimigrantské Ne azylovému domu v Králíkách. Spolu s nimi tvoří koalici sdružení Sportovci, Pro Králicko, Patrioti ČR a Tradice – budoucnost. Dohromady mají v zastupitelstvu většinu devíti mandátů.

Stejným počtem hlasů byl zvolen starosta Václav Kubín, i místostarosta Antonín Vyšohlíd (KSČM). Vítězné sdružení Pro Králicko vyšlo z povolebního vyjednávání poněkud zkrátka. Na správě města se bude podílet prostřednictvím dvou radních, kterými se stali Vlastimil Kubíček a Petra Doubravová.

Největší rozruch vyvolala nominace třetího radního. Koalice navrhla Michala Součka, lídra sdružení Ne azylovému domu v Králíkách. „Pan Souček prokázal, že když se pro něco zapálí, tak si za svým cílem dokáže jít, někdy je to až trošku za hranou, jsem si toho vědom,“ obhajoval budoucího radního nově zvolený starosta.

Slavnostní zasedání zastupitelstva bylo poznamenáno několika formálními zakolísáními. Poté, co byl zastupitelem Vlastimilem Kubíčkem (Pro Králicko) navržen na starostou Václav Kubín, vyzval, k překvapení části zastupitelů, předsedající Antonín Vyšohlíd (KSČM) přítomné občany, že mohou rovněž navrhnout svého kandidáta. „Podle platného jednacího řádu může návrh usnesení přednést pouze zastupitel města, takže z řad občanů nemůže padnout návrh na jiného starostu,“ opravil předsedajícího Pavel Strnad (Naše město). „To je jedno, z občanů nemá nikdo žádnou připomínku,“ zareagoval na upozornění Antonín Vyšohlíd.

A to nebyl jediný případ. Stejně tak už nově zvolený starosta, který převzal řízení zasedání, nereagoval na návrh zastupitele Pavla Strnada, aby se o kandidátech na třetího radního hlasovalo podle abecedy. Návrh zapadl a o Ladislavu Dostálkovi, který byl navržen jako protikandidát Michala Součka, se vůbec nehlasovalo.