Téměř polovinu, konkrétně 41,5 milionů, pokryje dotace ministerstva životního prostředí, 4,5 miliony se podílí Pardubický kraj. Město si na modernizaci čističky vzalo pětadvaceti milionový úvěr a zbytek zafinancuje z vlastních zdrojů. Zhotovitelem stavby je společnost VCES. Hotovo by mělo být v září příštího roku.

Výsledkem rekonstrukce čističky bude navýšení kapacity. „Z důvodu rozšiřující se zástavby v katastru města bylo nutné čističku modernizovat, aby vyhovovala současným standardům a zákonným podmínkám,“ vysvětluje králícký starosta Václav Kubín.

Intenzifikace čističky by měla vyřešit problém s tak zvanými balastními vodami. Jejich pronikání do kanalizace by měla zabránit technologie pro zachycení dešťového splachu. Instalována bude také technologie pro odstranění fosforu.

„Projekt dále řeší možnost čištění odpadních vod z místních částí města, u kterých není technicky a ekonomicky výhodné budování vlastní kanalizační sítě, popřípadě napojení na kanalizační systém města. Rekonstrukcí se zároveň předejde možnému překročení emisních limitů na odtoku,“ upřesňuje starosta.

Modernizace přinese navýšení kapacity ze současných čtyř tisíc na 5665 obyvatel. Původní čistička byla zprovozněna v roce 1997. „Od té doby probíhaly nutné provozní opravy, žádné velké investice ani modernizace. Čistička bude výkonnější a kapacitnější, zvýší se kvalita života místních obyvatel a navýší se možnosti výstavby nových domů,“ uzavírá starosta Václav Kubín.