„Následně se pak každý měsíc uskuteční minimálně jedna akce, která bude tomuto výročí věnována. Těšit se můžete na tematické besedy, pořádané městskou knihovnou či muzeem nebo v rámci projektu Kavča, hudební i taneční vystoupení žáků ZUŠ, koncerty interpretů místních i cizích,“ uvedl místostarosta Martin Hejkrlík.

Hlavní program oslav ovládne město v termínu 15. - 17. června, chystá se mimo jiné i setkání partnerských měst a podpis smlouvy s novým partnerem - italským městem Solbiate Olona.