Hřbitov dlouhá léta chátral a zub času si začal vybírat svou daň. Hroby zacházely a hřbitov zarůstal vegetací. Změna přišla teprve nedávno a vlastně ani nepřekvapí, že s myšlenkou na obnovu hřbitova v Dolní Lipce nepřišli místní, ale dobrovolníci odjinud. Tíživé dědictví přervaného českoněmeckého soužití ve zdejším kraji zcela nevyprchalo ani osmi desetiletích.

Osm let oprav

Do postupných, osm let zvolna probíhajících oprav se pustili členové spolku Gostiwar. „Rekonstrukce hřbitova, do které se za finanční podpory města Králíky zapojila řada dobrovolníků a nadšenců probíhala od roku 2012,“ přiblížil Jan Brčák. Náročná obnova byla dokončena loni v listopadu. „U příležitosti 125 let od založení hřbitova, a úspěšného dokončení jeho rekonstrukce byla jako připomínka odhalena a vysvěcena pamětní deska v českém a německém jazyce,“ dodává Jan Brčák.

Počátky obnoveného hřbitova sahají do roku 1893, ze kterého pocházejí nejstarší plány pietního místa. Bylo v nich počítáno se 165 hrobovými místy. „Tehdejší starosta Dolní Lipky (něm. Nieder Lipka) Peter Prause věnoval pro účel vybudování hřbitova svůj pozemek. Zároveň požádal farnost Králíky o jeho vysvěcení a požehnání k tomuto účelu,“ vysvětluje Jan Brčák.

Hřbitov v Dolní Lipce
Starý hřbitov v Dolní Lipce vstal z popela

Hřbitov byl vybudován až v následujícím roce. Slavnostní vysvěcení provedl 1. července 1894 za účasti velkého množství lidu králický farář Alois John. Na hřbitově jsou uloženy převážně ostatky německých starousedlíků. „Na obnovených náhrobcích nacházíme jména rodin zdejších sedláků a řemeslníků Schwarzerových, Prausových, Kargerových, Koblischkových a dalších,“ připomíná Jan Brčák.

Co se stalo, nelze změnit

Mezi nimi je i několik dětských hrobů, do současnosti se zachoval náhrobek dvojčat Johana a Josefa Reiterových z roku 1907. Na hřbitově je pochován rovněž i farář Alois John, který jej vysvětil; zemřel v roce 1902. Hřbitov je tichým svědkem tragických událostí konce války. Nalevo od centrálního kříže je hrob dvacetiletého Ernsta Pabela, kterého 22. května 1945 zastřelili v Králíkách příslušníci Rudých gard.

V padesátých letech minulého století se na hřbitově přestalo kvůli vysoké hladině spodní vody pohřbívat. Ostatky pohřbených Čechů byly exhumovány a přeneseny převážně na hřbitov v Králíkách.

Po dokončení obnovy hřbitova v Dolní Lipce mají členové spolku Gostiwar další plány. Chtějí zachránit reprezentativní vstupní budovu hřbitova v Králíkách. Stavba, která je zapsaná seznamu kulturních památek, dlouhá léta chátrá. Spolek se proto obrátil na králickou radnici. „Proběhlo několik jednání, jejímž výsledkem je shoda postupu prací v letech 2020 až 2023. Nejdříve je nutné dokončit opravy hřbitovních zdí, včetně rekonstrukce hrobek. Následně bude připraven projekt na opravu budovy a vyčíslení nákladů na její rekonstrukci,“ nastínil Jan Brčák.

Na několika budovách v Ústí nad Orlicí někdo nasprejoval nacistické symboly.
Na Roškotovo divadlo někdo nasprejoval hákový kříž