Místostarosta se v tomto smyslu vyjádřil nedávno pro Orlický deník poté, když se prachatický občan a předseda uvedeného spolku Jan Králík snažil předložit na zastupitelstvu návrh na odnětí čestného občanství města Králíky zakladateli Sudetoněmecké strany a pozdějšímu říšskému místodržícímu Konradu Henleinovi.

„Je s podivem, že fakt odlišného trvalého bydliště Jana Králíka nebyl na překážku při organizaci akce ´Setkání Králíků v Králíkách´ a jiných společenských akcí, jejichž iniciátorem je právě Jan Králík,“ uvádí sdružení ve své reakci a dodává: „To, že Janu Králíkovi nebylo umožněno přednést svůj příspěvek k projednávanému bodu jednání zastupitelstva města, občanské sdružení Patriot.cz považuje za diskriminační a v rozporu s Ústavou České republiky.“ V této věci se proto obrátil na ombudsmana Otakara Motejla.

“Zákon o obcích umožňuje na jednání zastupitelstva vystoupit pouze občanům s trvalým pobytem v místně příslušné obci nebo vlastníkům nemovitosti. Podle našeho názoru je toto ustanovení shora uvedeného zákona v současné době již překonané a z ústavního pohledu neudržitelné. Občané by měli mít možnost vyjádřit se k věcem veřejným, zejména pokud k uvedené obci mají osobní, pracovní nebo jiný vztah. Jako diskriminační toto ustanovení považujeme zejména vůči představitelům občanských iniciativ a sdružení. Tímto vás žádáme o zaujmutí odborného stanoviska a případně doporučení dalšího postupu, včetně podání ústavní stížnosti,“ uvádějí ve svém dopise ombudsmanovi členové spolku Patriot.cz.