„Od této společnosti si slibujeme zvýšení turistického ruchu tím, že ho budeme nabízet komplexně. To znamená, že se propojí nabídka podnikatelů, obcí i zájmových sdružení, například těch, která jsou sloučená do Králické pevnostní oblasti,“ uvedla Jana Ponocná, starostka Králík.

Zájem podnikatelů

V úterý by měl být odsouhlasen název společnosti a přistoupení k ní. Rovněž budou zastupitelé schvalovat zástupce města do správní a dozorčí rady. „Potom budeme čekat na rozhodování zastupitelstev dalších obcí Králicka o vstupu do společnosti a po 16. květnu by měl být podán návrh na její zápis do rejstříku. Na začátku stály obce, ale i podnikatelé mají zájem o vstup do společnosti,“ dodala Jana Ponocná.

Nejvíce chybí bazén

Na tvorbě jednotné propagace a cestovních produktů pro Králicko se podílí také Dušan Krabec, jednatel a společník ve firmě, která vznik nové obecně prospěšné společnosti zajišťuje. „Chtěli bychom spojit všechny, kteří chtějí vytvořit z našeho kraje krásné místo a lákavý cíl pro turisty. Již se začaly provádět různé stupně analýzy. Například podle výzkumu studentů gymnázia postrádají návštěvníci nejvíce bazén. Připravují se regionální vícejazyčné webové stránky i konkrétní materiály k cestovnímu ruchu,“ konstatoval Dušan Krabec.