Tisková konference čtyřicet metrů pod povrchem v podzemí dělostřelecké tvrze Hůrka, jíž předcházela kompletní prohlídka rozestavěného vojenského muzea. Představení jednoho z největších regionálních projektů posledních let pojalo vedení města společně se zástupci zhotovitele stavby a budoucího provozovatele velkolepě.

Možná už na konci června bude vedle pěchotního srubu U Cihelny otevřeno muzeum zaměřené na historii československé armády, jež nemá v mnoha ohledech na republikové úrovni konkurenci.

Peníze nevyšly jen na trojici sil

Parametry nové výkladní skříně československé vojenské historie budou pro příznivce naší armády jen těžko odolatelným lákadlem. Sedmasedmdesát převážně evropských milionů je už v polovině března na staveništi pořádně vidět. „Hlavní expoziční hala má téměř tři tisíce metrů čtverečných, je v ní navíc vestavěný depozit, na její střeše budou vybudovány fotovoltaické panely na výrobu elektřiny. Počítá se s venkovním přístřeškem pro techniku, zázemí muzea tvoří objekt dílen a replika prvorepublikové vojenské chaty pro sto dvacet mužů. Na polygonu budeme návštěvníkům, pro které vznikne přírodní tribuna, předvádět techniku v pohybu,“ představil výsledek mnohaleté spolupráce vedení města a patriotů předválečného opevnění projektant Vojenského muzea Králíky Marek Bartoš.

Pomocná ruka od vedení města i kraje


Původně měly nové objekty, které přispějí k dalšímu zkvalitnění nabízených služeb v králické pevnostní oblasti a podpoří další rozvoj cestovního ruchu, pojmout dokonce 180 milionů korun. Plánům se ale nevyhnuly razantní škrty, celková proinvestovaná částka tedy nepřevýší 77 milionů a rekonstrukce se nebude týkat trojice sil, s nimiž se původně počítalo.
Z fondů Evropské unie ovšem do Králík připutovalo nevídaných 71 milionů korun, zbylé finance poskytlo ze svého rozpočtu město.

„Je to mimořádný projekt. Před jedenácti lety nám bývalý starosta Anton Zima nabídl pomocnou ruku a my za rok začali zpracovávat projekt. Spolupráce s dalším vedením příliš šťastná nebyla, ztratili jsme čtyři roky, teď nám je naopak vedení města velkou oporou,“ ocenil vstřícný postoj starostky Jany Ponocné a místostarosty Čestmíra Doubravy předseda Společnosti přátel čs. opevnění Martin Ráboň. Během tiskové konference rovněž vyzdvihl přínos krajského vedení, které podle jeho slov největšímu pevnostnímu komplexu v republice dlouhodobě fandí.

Otevřením muzea by aktivity příznivců opevnění neměly skončit, ba naopak. Už nyní se připravují projekty a expozice do podzemí celoročně otevřené dělostřelecké tvrze Hůrka, již v květnu 2008 převzalo město od armády.

JAN POKORNÝ