Prvorepublikové opevnění naleznou zájemci v pavilonu P, stánek č. 110. Graficky části stánku Pardubického kraje dominují velkoplošné fotografie – zachycující podzemní systém dělostřelecké tvrze Bouda a exteriér pěchotního srubu K – S 14 U cihelny. K dispozici jsou prezentační a informační materiály, jsou zde i zástupci některých z muzeí. Veletrhy potrvají do neděle.

Králickou pevnostní oblastí byl definován prostor mezi kótou Maliník a Zemskou Bránou. „S kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami se může návštěvník regionu seznámit prostřednictvím muzeí ve zpřístupněných pevnostních objektech, z nichž Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou přístupné i v zimním období," informovala Společnost přátel čs. opevnění.