Důsledkem bylo rovněž faktické přerušení spolupráce s firmou Oredo, která nepodařenou transformaci jízdních řádů provedla. Kraj si nyní pod vedením náměstka hejtmana Jaromíra Duška organizuje sestavování jízdních řádů sám. Právě Dušek, bývalý železničářský boss, je ovšem znám jako obrovský fanoušek do železnice a na fungování veřejné dopravy v kraji je to velmi znát. Pustil se mimo jiné do znovuzprovozňování už dříve uzavřených nerentabilních tratí, což se setkává s nepochopením dopravních expertů, a naopak do rušení některých vyhledávaných autobusových spojů.
Dušek si však stojí za svým. Autobusy, zvláště ty na paralelních spojích s železničními tratěmi, jsou oproti poloprázdným motorákům podle něj nevýhodné. Rovněž se odklání od páteřního systému spěšných vlaků na regionálních tratích. Co na tom, že budou jezdit pomaleji. Podstatnější pro Duška je, že zastavují všude. „Není pravdou, že autobusová přeprava je třikrát levnější než železniční. Kde máte započítané opravy silnic a další negativní důsledky autobusů?" tvrdí Dušek.
Kraj také letos sestavil plán dopravní obslužnosti na příští čtyři roky. Chce pokračovat v současném trendu, kdy páteřní dopravou zůstanou vlaky, na něž podle potřeb jednotlivých měst a obcí mají navazují autobusy. I nadále bude preferována především doprava do škol a zaměstnání.
Tato studie se však opět setkala s kritikou některých expertů, má podle nich popisný charakter a nic nového v zásadě nepřináší. „Je viditelně šitý horkou jehlou, rozhodně nepůsobí profesionálním dojmem," napsal třeba pisatel Radek Papež v článku na železničářském serveru Želpage.cz.

DÍLČÍ VÍTĚZSTVÍ
Hejtmanství se však letos podařilo dílčí vítězství v letitém boji se státem o zastavování více rychlíků a vlaků vyšší kvality v České Třebové a Ústí nad Orlicí. Od prosince přibudou dva exponované ranní spoje z Brna a dva odpolední spoje směrem z Prahy. Rozšíření dopravní obslužnosti se uskuteční na komerční riziko Českých drah.
Všechny spoje budou zastavovat kromě Pardubic i v Ústí a právě Třebové. „Dosáhneme stavu, který panoval v minulosti a o který jsme se dlouhodobě snažili i pro letošní rok, avšak naše argumenty podpořené analýzami nebyly ministerstvem dopravy vyslyšeny," uvedl hejtman Martin Netolický. Navíc ČD nabídly možnost na území kraje v těchto spojích uznávat tarif IDS IREDO. „S tímto byl vysloven taktéž souhlas, ale úprava smluvního vztahu týkajícího se IDS IREDO nebyla dosud provedena," upřesnil mluvčí kraje Dominik Barták.
Obyvatelé regionu mají každoročně možnost připomínkovat návrh jízdního řádu (JŘ). Připomínky byly projednány s dopravcem a provozovatelem dráhy. „Možné úpravy byly provedeny," uvedl mluvčí a dodal: „Obecně je problematický železniční koridor, protože jeho kapacita je naplněná a z velké části se jedná o navazující spoje." Konečná verze návrhu JŘ je na stránkách kraje.
Pardubický kraj vynakládá na provoz regionálních vlaků a autobusů v posledních letech 600 až 650 milionů korun ročně, což je jedna z největších položek krajského rozpočtu. Na železniční dopravní obslužnost v regionu přispívá i stát. V předchozích čtyřech letech poslal na provoz vlaků od 135 do 142 milionů korun.

Dotace krajského úřadu na dopravní obslužnost letech 2012 - 2016 v mil. Kč:
               2012      2013       2014      2015       2016*
Autobusy 252,4     297,4      297,4     312,2      307,5
Železnice  313       313         329       344,1      345,5
Celkem    565,4    610,4       626,4    656,3       653
* schválená částka v rozpočtu
Zdroj: krajský úřad