Finance zajištěné z úrovně Pardubického kraje jsou připraveny hned na dva další choceňské areály místní střední školy. Zelenou dostávají školní budovy ve Vysokomýtské ulici, kde letos proběhnou stavební úpravy, nástavba objektu s dostavbou výtahu pro dopravu surovin ze dvora do 2. NP školy. 

Dále zde budou provedeny přípojky vodovodu, plynu a nové rozvody splaškové a dešťové kanalizace ve dvorní části. Dodavatelem je firma STATING s.r.o., za celkovou cenu díla 12,9 milionu korun bez DPH. 

Budovy obchodky v Chocni.
Obchodka v Chocni se připravuje na rekonstrukci. Bude stát 41 milionů korun

Další stavební akcí budou dva projekty v jiné části školy na náměstí, mimo jiné na čtyřpodlažní budově z 19. století. Zde proběhne výměna střech a v další etapě celkové zateplení. 

Tuto opravu okomentoval radní pro regionální rozvoj a EU fondy v Pardubickém kraji Ladislav Valtr. “Zatímco na nové budově dojde k opravě a zateplení stávající střechy, historická budova se dočká střechy úplně nové a to vše ještě letos, protože do budovy totiž zatéká a je v ní zvýšená vlhkost. Při výměně střechy dojde k opravě podlahy půdy. Nezbytné jsou již i sanační práce. Dodavatelem je zde Stavitelství – TRUNEC s.r.o., s nákladem 21,3 milionu korun bez DPH,” sdělil Valtr.

Videa na internetu vám pomohou při přípravě na  přijímací zkoušky, maturitu nebo obhajobu bakalářské práce.
Přijímačky na střední školy: S přípravou dětem pomohou i videa z YouTube

V příštím roce se v navazujícím projektu počítá s celkovým zateplením obvodových stěn, opravou pavlače, instalací řízeného větrání s rekuperací tepla v učebnách, s výměnou zdroje tepla a úpravou otopné soustavy. 

Oprava těchto budov se podle radního podrobně konzultovala se Státní památkovou péčí tak, aby se zachovaly historicky hodnotné prvky budovy. Při výměně střechy totiž dojde k výměně světlíků, svodů, klempířských prvků, hromosvodu a opravě sádrokartonových podhledů. 

Nevyhovující stav nezateplené střešní konstrukce má za následek vysoké provozní náklady na vytápění, které se zvyšují nejen s růstem cen energií, ale i v důsledku dalšího zhoršování stavu stavebních konstrukcí.