Rekonstrukce silnice II/310 mezi podle tiskové zprávy Pardubického kraje Letohradem a Žamberkem je rozdělena na tři etapy. První z nich, od vrcholu kopce před Letohradem po Lukavice, byla dokončena v minulém roce. Letos přišla řada na prostřední úsek, který se týká komunikace vedoucí přes obec samotnou.

Více o rekonstrukci silnice najdete ZDE

„Jedná se o téměř tři kilometry, které necháme opravit. Je to poměrně frekventovaná a lokálně významná silnice, o našem záměru jsme samozřejmě informovali starosty. Práce si vyžádají kompletní uzavírku, a budou proto stanovené objízdné trasy. Náklady odhadujeme 63 milionů korun bez daně. Těším se, až budeme mít další úsek opravený a řidiči po něm budou moci jezdit. Pak nás bude čekat poslední etapa. Rekonstrukce všech tří úseků by měla být hotová do konce roku 2026 a kraj na tento záměr vynaloží téměř 106 milionů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Informace k uzavírkám a objízdným trasám najdete vždy aktuální a ověřené na www.dopravniinfo.cz.

Šéf šumperských ochránců přírody Slavomír Bušina vysvětluje, proč podali odvolání proti stavebnímu povolení na dva úseky D35.
Dálnice D35 nám nevadí. Napravte chyby, vzkázal aktivista Bušina úředníkům

Kromě rekonstrukce povrchové vrstvy vozovky silnice II/310 jsou v plánu další nutné úpravy, aby komunikace splňovala moderní parametry. „Součástí projektu je i rekonstrukce obrub, propustků, odvodnění silnice, úpravy plánujeme i u autobusových zálivů a obec bude financovat nasvětlení přechodů. Projekt se v tuto chvíli týká pouze oprav komunikace. K opravě mostů na silnici dojde v příštích letech, rekonstrukce mostních konstrukcí totiž plánujeme zejména podle jejich stavu a diagnostiky a v tomto případě je nelze dělat zároveň. Bylo by neekonomické teď dělat byť dílčí opravy povrchu mostu, když víme, že do pár let bychom jej rozbili při kompletní rekonstrukci. Zároveň máme mosty v jiných částech kraje v horším stavu, kterým se musíme věnovat přednostně. Doufám, že to veřejnost pochopí,“ dodává náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

V Letohradě se kromě tří zmíněných etap oprav důležité regionální silnice II/310 v současné době plánuje i další rekonstrukce. Ta se bude týkat letohradské ulice K Cihelně. Zahájení se v tomto případě předpokládá v roce 2024, náklady stavby jsou vyčísleny na 29 milionů korun bez daně.