Se svým příspěvkem zaměřeným na organizační zabezpečení soutěží MŠMT zde vystoupila také Lenka Havelková z odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. „Přestože nejsme zřizovateli středisek volného času, je v našem zájmu, aby naše vzájemná komunikace pokračovala a přispívala ke zlepšování úrovně volnočasových aktivit mládeže. Zájmová činnost a soutěže k tomu neodmyslitelně patří. Vážíme si zapojení středisek volného času do těchto aktivit. Bez práce jejich pracovníků si organizaci soutěží neumíme představit," říká náměstkyně hejtmana Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.
Pardubický kraj ze svého rozpočtu na rok 2013 uvolnil na činnost krajských koordinátorů a krajských komisí předmětových soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství částku převyšující 300 tisíc korun. Další pozitivní zprávou byla informace o tom, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přehodnotilo formu financování soutěží a v příštím školním roce se opět vrací k rozvojovému programu. Finanční prostředky se tak již budou dostávat k organizátorům soutěží včas a bez administrativních průtahů, jak tomu bylo u dotačního titulu. (tz)