Podporu kraje může očekávat také městské muzeum. Finanční příspěvek půjde do restaurování sbírkových předmětů. „Krajské zastupitelstvo schválilo programové dotace na kulturu, sport a cestovní ruch, které pomohou i v České Třebové. Muzeum zrekonstruuje krásnou sbírku asi třiceti historických dámských čepců z Českotřebovska z přelomu 19. a 20. století,“ přiblížil Línek. Další krajské prostředky směřují do oprav drobných sakrálních památek v krajině.

Církevní památky

Česká Třebová, která je městskou památkovou zónou, má ve svém katastru další církevní památky. Mimořádně hodnotná je románská rotunda svaté Kateřiny, která už má rekonstrukci za sebou. Naproti tomu farní kostel svatého Jakuba, situovaný severozápadně od náměstí, zásadní oprava teprve čeká.

„Kostel je přirozených duchovním a kulturním centrem města, pořádá se tu i řada akcí a potřebuje vyspravit zdi a obnovit fasádu. Město proto hledá možnosti, jak spojit síly a finance s biskupstvím, Ministerstvem kultury, krajem i soukromými dárci,“ informoval první místostarosta Dalibor Zelený.

„Domluvili jsme se, že tuto finančně náročnou investici bychom měli společně směrovat do příštího roku,“ potvrdil Línek.