Příslib, který dala vláda Asociaci krajů ČR, potvrdilo rovněž ministerstvo dopravy. Současně kraje vyzvalo, aby přípravy oprav komunikací nižších tříd bez odkladu zahájily. Pardubický kraj má od státu na 3124 kilometrů silnic, které spravuje, přislíbeno 245 milionů korun. Komunikace II. a III. tříd v Pardubickém kraji tvoří asi 6,5procentní podíl na silniční síti nižších tříd v Česku. Usnesení k tomu by měla vláda přijmout do konce dubna.

Ilustrační foto
Ovzduší se v regionu výrazně zlepšilo