V Pardubickém kraji je patnáct dopravních hřišť, nově přibudou další. Pro výstavbu nových a modernizaci stávajících dopravních hřišť vyhradil kraj necelé tři miliony korun.

„Základní školy mají povinnost učit děti, jak se pohybovat v silničním provozu. Jedná se pouze o teoretickou část, kterou je nutné doplnit praxí, což jde v normálním provozu těžko. Nejvhodnějším místem jsou dětská dopravní hřiště, jejichž výstavbu chceme dotačním programem podpořit,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.

Peníze mají pomoci ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v reálném silničním provozu.

Stávající hřiště budou vybavena novými přenosnými semafory, dopravním značením, moderními typy křižovatek, kruhovými objezdy ale také dopravními prostředky, jako jsou koloběžky nebo kolečkové brusle.

„Finanční prostředky, které jsou doposud do hřišť vkládány, nezajišťují pravidelnou obnovu nebo modernizaci jejich zařízení. Stávající učebny dosluhují, nebo dokonce chybí úplně. Také stavební řešení hřišť je třeba postupně modernizovat tak, jak se modernizuje i naše reálná dopravní infrastruktura,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Podpoří třináct hřišť

„V rámci programu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu necelých tří milionů korun. V prvním ročníku bude z krajského rozpočtu podpořeno 13 projektů,“ informoval hejtman Netolický

Kraj přijal patnáct žádostí, z nichž jen 13 splňovalo formální náležitosti. Celkem tak na dotace vyhradí 2,9 milionu korun.

Dotační peníze na revitalizaci či stavbu nových hřišť využijí například Pardubice, Přelouč, Svitavy, Polička, Morašice nebo Lukavice, kde vznikne mobilní hřiště v areálu u sokolovny. „Areál využívají také hasiči, když tedy budou plochu potřebovat, hřiště se sklidí, poté se může znovu postavit,“ vysvětlila starostka obce Lukavice Ilona Severová. Využívat ho bude jak škola, tak i veřejnost.

O dotace požádal také Autoklub Karosa Vysoké Mýto a Střední škola automobilní Holice.

Lada Součková