O stanovisku krajské samosprávy k Centru biologické ochrany, významné specializované nemocnici v Pardubickém kraji, ve čtvrtek písemně informoval ministra obrany a jeho náměstka Roman Línek, pověřený zastupováním hejtmana. „Na jednání v minulém týdnu, jehož se zúčastnili ředitel centra, zástupci Ústředního vojenského zdravotního ústavu, Akademie věd ČR a hlavního hygienika Ministerstva obrany ČR jsme se shodli, že budeme usilovat o zachování centra, které je ojedinělé jak v České republice, tak střední Evropě,“ shrnul závěry radní Pavel Šotola, který na schůzce zastupoval Pardubický kraj.
Před časem si zařízení prohlédli členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Výjimečné a moderní armádní zařízení sídlí v Pardubickém kraji a má vazbu na integrovaný záchranný systém. Tehdy hejtman a předseda bezpečnostní rady Radko Martínek uvedl, že zařízení a jeho vybavení je na špičkové úrovni. „Vedle logických vazeb na NATO je i propojena s krajským krizovým systémem. Považujeme proto za samozřejmé, že se za jeho existenci postavíme,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, proč má kraj eminentní zájem o zachování jedinečného zařízení.
Zrušení Centra biologické ochrany v Těchoníně nebo omezení jeho činnosti by mělo negativní dopad i na Akademii věd, která úzce spolupracuje s armádním zdravotnickým zařízením na výzkumu a vývoji. (tz)