Koncem září vyhlásil Pardubický kraj 3. výzvu na kotlíkové dotace. Nyní je už u Krajského úřadu Pardubického kraje registrováno téměř 800 žadatelů. Ti musí správně vyplnit žádost, aby ji mohli v úterý v 6.30 hodin ráno elektronicky odeslat.

„Chtěla bych upozornit všechny už registrované zájemce, aby neotáleli s vyplněním samotné žádosti, nenechávali to na poslední chvíli. Je možné, že se budou potřebovat při vyplňování ještě o něčem poradit s našimi pracovníky, tak ať na to mají časovou rezervu. Jinak by se mohlo stát, že je po rozhodném datu přeskočí v pořadí žadatelé, kteří již žádost vyplněnou mají,“ varovala radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Pardubického kraje Hana Štěpánová.

Zatím je evidován značný rozdíl mezi počtem registrací a počtem žádostí finálně připravených k odeslání. Po kompletním a správném vyplnění formuláře žádosti je nutné nejpozději dnes stisknout tlačítko „připravit k odeslání“. Žadatel následně obdrží e-mail s odkazem, na který zítra klikne a otevře obrazovku pro samotné odeslání žádosti.

„I přes elektronické podání je zde stanovena povinnost do 10 dnů od registrace žádosti na internetu doručit i její výtisk na Krajský úřad Pardubického kraje, takže fyzické podání nadále zůstává,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mají podle krajské radní Hany Štěpánové požádat své příbuzné či přátele.

Další zásadní změnou je zrušení povinnosti instalovat takzvaná mikroenergetická opatření.

„Ten, kdo chce vyměnit zdroj, si může požádat v rámci projektu Nová zelená úsporám o dodatečné zateplení a ještě k tomu dostane bonus a nebo pouze vymění zdroj,“ vysvětlil náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Už také nepůjde vyměnit kotel na tuhá paliva z uhlí na uhlí. „Snažíme se reagovat na strategické materiály státu, které nás tlačí k tomu, abychom se odkláněli v domácnostech od uhlí,“ dodal Kříž.

Poslední změnou je nová škála podpor. Žadatelé mohou získat finanční podporu 75 až 120 tisíc korun. Ta může být navýšena ještě o 7500 korun v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území. V Pardubickém kraji se jedná o 77 obcí.

Druhá vlna akce obsahuje částku 3,4 miliardy korun. V té uplynulé se rozdělily 3 miliardy korun. Třetí vlna se chystá na rok 2019 a rozdělí se zbývající 3 miliardy korun.   (als)