Mši svatou, prohlídky sakrálních staveb pro veřejnost, ochutnávku mešních vín a řadu dalších aktivit si přichystaly pro letošní Noc kostelů i svatostánky v obou okresech. Deník přináší jejich souhrn.

Kde se slaví…

Ústí nad Orlicí
- kostel Nanebevzetí Panny Marie: 18.00 mše svatá, koncert flétnového souboru Acri Tibia, program pro děti, ukázka liturgických rouch a nádob, rozdělávání kadidla, volná prohlídka
- starý hřbitov u kostela: otevřen od 19.00, prohlídky kostnice, útěchové kaple, hřbitovní kaple, 19.45 veřejná prezentace záměru obnovy v hřbitovní kapli, degustace mešního vína
- otevřena cukrárna na děkanství (od 19.00)

České Libchavy – 16.15 mše svatá v kostele sv. Víta, 17.00 volná prohlídka kostela

Semanín – od 17.00 výstava obrazových tabulí Náš kraj očima našich Němců v kostele sv. Bartoloměje

Česká Třebová
- program v kapli sv. Kateřiny i modlitebně církve bratrské

Vysoké Mýto
- společná hra „Po stopách Martina Luthera"
- program v chrámu sv. Vavřince, v kostele Nejsvětější trojice, vinárně U Zachea, v Husově sboru, sboru českobratrské církve evangelické i ve sborovém domě církve bratrské

Vraclav – od 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie prohlídka kostela, přednes historie chrámu, ochutnávka mešních vín, každou půlhodinu organizovaný výstup na zvonici

Žamberk
- kostel sv. Václava: od 16.00 prohlídka kaple, kostela i varhan, program pro děti, v kostele Husova sboru v ulici Českých bratří koncerty a příběh konce Velké války

Dobříkov – kostel Všech Svatých: od 21.00 otevřen s výkladem

Sopotnice – kostel sv. Zikmunda: prohlídky, od 19.30 adorace a modlitby

Nové Hrady – kostel sv. Jakuba Staršího: 18.05 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

Lanškroun – program od 19.00 v římskokatolickém kostele sv. Václava, v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje i v evangelickém kostele – Husově domě

Králíky – Hora Matky Boží, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 20.30 komentovaná prohlídka kostela a některých částí areálu kláštera

Moravský Karlov – kostel sv. Josefa Kalasánského – od 18.00 mše svatá, koncert, prohlídka

Koclířov – 15.00 Jubileum Fatimy 100 let

Dolní Újezd – od 17.00 mše svatá, přednáška Ing. arch. Elišky Rackové

Litomyšl – v 17.00 zahájení společným ekumenickým setkáním za účasti starosty Radomila Kašpara a místních duchovních v Novém kostele církve bratrské, prohlídka všech sedmi kostelů s programem

Moravská Třebová – od 17.00 program v kostele ČCE, v kostele Nanebevzetí Panny Marie i v kostele sv. Josefa

Čistá – kostel sv. Mikuláše: 18.00 Světlo a stín vitráží

Dětřichov – kostel sv. Petra a Pavla: 18.00 dětský koutek, ochutnávka mešního vína, výstava předmětů ke mši svaté

Hradec nad Svitavou – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské: 18.00 mše svatá

Městečko Trnávka – kostel sv. Jakuba Staršího: 18.00 mše svatá

Svitavy – program v kostele Navštívení Panny Marie, sv. Jiljí, v Křesťanském centru, pravoslavné kapli sv. Jiří, ve sborovém domě českobratrské církve evangelické

Svitavy – Lány: prohlídka kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie i sv. Anny

Korouhev – komentovaná prohlídka venkovního areálu kostela sv. Petra a Pavla

Cerekvice nad Loučnou – kostel sv. Václava – od 19.00 zvonění, koncert, výklad, prohlídky kostela

Opatov – kostel sv. Antonína, poustevníka: od 19.00 výklad historie, prohlídka varhan, výstup na věž

Polička–Lezník – kostel Nanebevzetí Panny Marie: od 19.00 kavárna pod širým nebem, ochutnávka mešních vín, krátký příběh k zamyšlení