Mezi desítku největších firem v regionu patří i vysokomýtské Iveco. Nadnárodní společnost s ročními tržbami 24 miliard zaměstnává ve třísměnném provozu bezmála čtyři tisíce lidí. Přes tři tisíce jsou kmenoví zaměstnanci, necelá tisícovka agenturní pracovníci. Jsou mezi nimi i cizinci, povětšinou z východní Evropy. Podle výroční zprávy firma v loňském roce vyrobila 4612 autobusů, celkem 93 procent míří k zahraničním odběratelům.

„Uchování výroby je pro nás životně důležité, aby unáhleným rozhodnutím nezkolaboval celý řetězec našich dodavatelů, což by mohl být nevratný proces s nedozírnými následky pro další kontinuitu a existenci naší firmy,“ sdělila PR a marketingová manažerka Katarína Němcová.

Plynulé zásobování

Zásobování je podle vedení firmy prozatím plynulé. „Snížili jsme výrobní kadenci, abychom mohli vyrábět i s omezeným počtem zahraničních zaměstnanců. Pokračování naší výroby je řešitelné za podmínky plného respektování hygienických pravidel doma i v práci, respektování vládních nařízení a doporučení nošení roušek a při respektování zaměstnavatelem průběžně upřesňovaných pokynů,“ upřesnila Katarína Němcová.

V souvislosti s prevencí onemocněním Covid-19 zavedlo Iveco řadu bezpečnostních a preventivních opatření na ochranu zdraví pracovníků. Části zaměstnanců, kteří splňují podmínky stanovené firemní instrukcí, umožňuje firma práci z domova.

„O jednotlivých opatřeních pravidelně a neodkladně informujeme naše zaměstnance. Plně respektujeme nařízení státu a preventivní opatření pro zaměstnance doplňujeme ještě o pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví a Bezpečnostní rady státu,“ dodává Katarína Němcová.

V posledních dnech se na sociálních sítích opakovaně šířila falešná zpráva, že mezi zaměstnanci se rozšířila koronavirová nákaza. Vedení firmy, odbory i Krajská hygienická stanice Pardubického kraje však informaci vyvrátila jako nepodloženou.