Hlavní hybnou silou centra jsou však maminky, a to už od roku 2004. „Tehdy se několik maminek chtělo scházet a společně připravovat programy a aktivity pro své ratolesti. Nejprve to byly tři maminky, potom nás bylo už osm až deset,“ vzpomíná na začátky Kopretiny duše centra Jana Zedníčková. Dnes centrum ve Sloupnici pravidelně navštěvují dvě desítky maminek se stejně početným houfem dětí. Při dopoledních aktivitách tak je v prostorách sousedících s místní mateřskou školou pěkně živo. Klub se však neomezuje jen na předškolní děti, připravuje aktivity také pro školáky, a dokonce teenagery.

Maminkám, samozřejmě případně i tatínkům, s dětmi jsou vyhrazena dopoledne v úterý a čtvrtek. Pondělí a středy patří jednorázovým aktivitám, jako jsou výlety, divadla nebo přednášky. V úterý odpoledne mají v centru svůj klub mladší školní děti, těch se schází asi desítka. Páteční odpoledne je vyhrazeno pro výtvarné aktivity, kterých se účastní tři desítky dětí. Večer je střídají „náctiletí“. „Chodí jich k nám kolem třinácti. Myšlenkou je nabídnout jim prostor, kde se mohou setkat. Mají tu k dispozici internet, šipky, fotbálek, snažím se pro ně vymýšlet i různé hry,“ dodává Jana Zedníčková. Pamatuje se i na maminky, pro ně byly letos kurzy angličtiny. Obzory by jim mohly rozšířit i další kurzy, naznačuje Jana Zedníčková: „Požádaly jsme jednu nadaci o příspěvek na vzdělávání maminek. V novém prostoru, který máme k dispozici, by měl kromě kurzu angličtiny probíhat i počítačový kurz. Zajišťovaly bychom při něm hlídání dětí.“
V květnu byla v centru slavnostně otevřena nová místnost, jež byla přistavěna na náklady obce. Základním posláním Rodinného centra Kopretina ve Sloupnici je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálnímu setkávání nejen rodin s malými dětmi, ale i dětí školního věku, které zde najdou smysluplnou náplň svého volného času.