Na roční pomaturitní studium angličtiny do Holmes English ale míří nejen neúspěšní maturanti a uchazeči o vysokoškolské studium. Přicházejí i ti, kdo se rozhodnou zdokonalit se v jazyce, který se jim rozhodně bude hodit při hledání zaměstnání či cestování. „Snažíme se studenty motivovat zajímavou a aktivní výukou. Důraz klademe na upevnění základů gramatiky, správnou výslovnost, rozšíření slovní zásoby a především na konverzaci, která probíhá i s rodilými mluvčími," prozrazuje Blanka Holmesová. Jak dodává, za rok studia je možné se posunout o dvě znalostní úrovně a složit Cambridge zkoušku.
V nabídce jsou také intenzivní letní kurzy pro dospělé. Dva termíny škola vypsala pro mírně pokročilé a dva s rodilou mluvčí pro pokročilejší studenty. „Rozhodně je na co se těšit. Lekce budou intenzivní a zaměřeny hlavně na konverzaci. Zaručujeme příjemné prostředí a velmi přátelskou atmosféru," zdůraznila Blanka Holmesová.
Léto bude v jazykovce patřit také dětem. Připraven je již 9. letní anglický tábor „Wild West". Krásné prostředí rekreačního střediska Vysoké Pole ovládnou kovbojové, koně, lasa, biče, střelba, rýžování zlata, country bál, spousta her, výletů a zábavné angličtiny. Závěr prázdnin bude patřit příměstskému táboru, který bude plný her, výletů a krásných zážitků. „Děti si intenzivně a zajímavou formou zopakují angličtinu před nástupem do školy," připomněla Blanka Holmesová. V průběhu léta škola nabízí také intenzivní kurz angličtiny pro děti II. stupně ZŠ a pro studenty středních škol intenzivní kurz s rodilou mluvčí.