Včera byl v místním kulturním domě zahájen již 16. ročník celostátní dvoudenní konference o územním plánování a stavebním řádu s tématem „Rozvoj území, diagnóza území, rozhodování o změnách“. Zahájil ji vicehejtman Roman Línek. Konference, jejímž pořadatelem je ministerstvo pro místní rozvoj, se účastní zástupci krajů, obcí i dalších institucí.