Objekt je prázdný už od roku 2014, kdy jej po brutálním útoku na vychovatele opustili chovanci a ústav byl zrušen. Stát pak pro prázdnou budovu hledal využití, zřídit zde azylové centrum pro uprchlíky nebo ženskou věznici však v Králíkách narazilo na odpor. Když státním institucím došly nápady, k čemu by bývalý pasťák mohl sloužit, areál byl jako nepotřebný majetek státu nabízen veřejnosti v dražbě. Zájemce přišel až na čtvrtou aukci, kdy cena postupně klesla z 35,6 milionu korun na 19,58 milionu.

Areál koupila akciová společnost Sněžník, která provozuje areál v Dolní Moravě. „Objekt jsme koupili s cílem ho zbořit a v souladu s územním plánem, jehož změnu očekáváme do dvou let, zde postavit obytný soubor bytových domů, možná i rodinných domů. Chceme je nabízet formou pronájmů,“ uvedl předseda představenstva akciové společnosti Jiří Rulíšek. Sněžník čekal, až cena za areál klesne. „Objekt nechceme rekonstruovat, podle nás je nerekonstruovatelný. Tím pádem vlastně dražíme cenu pozemku a k tomu je potřeba přidat náklady na vlastní demolici, které nebudou malé,“ popsal Rulíšek. Společnost předpokládá, že o nájemní byty bude zájem, bytová situace není nikde růžová, natož v podhorském městečku. „Jakýkoliv rozvoj Králík včetně Dolní Moravy je spojen s možností bydlení. Lidé nemají na to, aby si koupili nové byty nebo postavili rodinné domy, ale rádi si je za rozumných podmínek pronajmou. Myslíme si, že v Králíkách o ně bude poměrně významný zájem,“ řekl zástupce Sněžníku. Část bytů si resort ponechá pro své zaměstnance.

Bytů není nikdy dost

Na žádné z veřejných dražeb bývalého výchovného ústavu nechyběl starosta Králík Václav Kubín. „Celou tu dobu kauzu sledujeme a komunikujeme se zájemci o objekt, takže o investičním záměru vydražitele informace máme. Protože se týká bydlení a možného navýšení počtu obyvatel Králík, určitě je pro nás zajímavý,“ konstatoval Kubín. Výstavba nových bytů je pro město náročná, a proto vedení města spolupráci na tomto poli se soukromým investorem vítá. „Bytů není nikdy dost,“ podotkl starosta.

Jak šel čas…

březen 2014 Dva chovanci výchovného ústavu napadli vychovatele, muže bodli do krku šroubovákem, ženu bili pěstmi a zkopali ji

konec roku 2014 Ministerstvo školství výchovný ústav zrušilo. Důvodem byly negativní výsledky kontrol Ministerstva školství a České školní inspekce.

listopad 2015 Ministerstvo vnitra se rozhodlo, že prázdný areál využije jako azylové zařízení pro utečence. Zpráva vyvolala v Králíkách bouřlivé reakce. Na stranu odpůrců se postavil i hejtman Martin Netolický, který kontaktoval ministra Milana Chovance. Ministerstvo posléze oznámilo, že otevření pobytového střediska odložilo a záměr ještě zváží.

leden 2016 Petici proti zřízení azylového domu podepsalo přes tisíc obyvatel Králík. Původně se zde mělo na dané téma konat i referendum, nakonec však bylo bezpředmětné.

září 2016 Králíky navštívil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který Králické informoval, že Vězeňská služba ČR má zájem vybudovat v areálu ženskou věznici.

listopad 2016 V Králíkách se proti věznici uskutečnila demonstrace. Obyvatelé ji odmítli i v referendu. Proti se vyslovilo 1348 lidí, což bylo zhruba 86 procent hlasujících. Volební účast byla 44,72 procenta, k platnosti referenda stačilo pětatřicet.

červenec 2019 Ministryně spravedlnosti Marie Benešová oznámila, že věznice v Králíkách nebude.

září 2020 Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových uspořádal první veřejnou dražbu, za 35 milionů korun se ústav neprodal

17. března 2021 Areál odkupuje akciová společnost Sněžník za 19,58 milionu korun