Účastníci výběrového řízení přiložili už k přihlášce zpracovanou koncepci rozvoje školské soustavy na Králicku s přihlédnutím ke střednímu školství. Od dalšího školního roku, tedy 2009/2010, se připojí k Základní škole Králíky také Králické gymnázium. „Uchazeči obdrželi totožné otázky včetně dotazů na představu o tom, jak bude fungovat sloučený objekt a jakou mají koncepci spojeného základního a středního školství,“ uvádí vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy králické radnice Jan Divíšek.

Také v době prázdnin je nutné zařídit řadu záležitostí: přesouvají se některé odborné učebny. Ty by měly sloužit třídám druhého stupně a gymnáziu, prvnímu stupni zase například učebna interaktivní výuky.

„Předpokládáme, že v objektu jedné školy bude první stupeň, ve druhé škole druhý stupeň a gymnázium. Kapacita obou budov jednoznačně ukazuje, že první stupeň bude v prostorách bývalé školy 5. května,“ vysvětluje Jan Divíšek.

Družina zůstane pouze v budově v Moravské ulici. Děti sice budou přecházet, ale v budově se nachází prostorná školní jídelna a po obědě děti zůstanou v téže budově. Otevřena budou čtyři oddělení. „Využili jsme pomoc žáků při stěhování lavic a židlí. Jinak pomoc rodičů a žáků není třeba, spíše je nutné mít pochopení pro organizační změny,“ konstatuje vedoucí odboru.

Subjekt, jenž otevře dveře prvního září, čítá asi 485 žáků ve dvaceti třídách. Není jasné, kolik dětí přesně nastoupí, ještě se například vyřizují odklady.
Vedení školy se snaží předejít případným komplikacím tím, že zatím ponechává třídy ve stejném složení, nedochází tedy ke spojování tříd, pouze k přesunu do jiné budovy. „Podle studií z Jeseníku, kde spojovali tři základní školy do jedné, zatěžuje tato změna psychicky nejvíce žáky 8. a 9. tříd, kde jsou děti více fixovány na daný kolektiv, a zaměstnance, především pedagogy,“ objasňuje Divíšek. Maximální ohled bere vedení subjektu na pedagogický sbor, cílem sloučení není propouštění zaměstnanců. K plánovanému spojení došlo až v době, kdy jsou na obou původních školách pracovníci s přirozeným odchodem do starobního důchodu, nebylo tedy nutné přistoupit k propuštění.

Gymnázium by se mělo k základní škole připojit na začátku školního roku 2009/2010. „Dříve to nejde, žáci, již v září nastupují do kvarty, tedy obdoby 9. třídy, by neměli kam přestoupit,“ vysvětluje Jan Divíšek.

PETRA SOUKUPOVÁ