Orchestr rozšířený o dechaře z královéhradecké filharmonie přednesl s bravurou Beethovenovu temperamentní předehru k Egmontovi, spolu s výborným mladým sólistou Šimonem Veisem Haydnův violoncellový koncert C dur a pěkný večer zakončil sedmou Beethovenovou symfonií. Ještě před začátkem koncertu vyjádřil krásný vztah k Ústí profesor Ivan Měrka, dlouholetý šéf poroty Heranovy violoncellové soutěže (na snímku). Ocenil orchestr, poděkoval všem ústeckým spolupracovníkům a především zavzpomínal na kolegu a přítele Bohuše Herana i prostřednictvím několika úsměvných příhod. Samozřejmě se také nevyhnul komentáři k letošnímu zrušení ústecké soutěže. „Domnívám se, že jsme neudělali chybu v podmínkách, zakopaný pes je někde jinde. Sice jsem si myslel, že mohou někdy nastat ekonomické problémy, ale že soutěž narazí na nezájem českých violoncellových ´prťat´, to mě rozesmutnilo hodně,“ podotkl Ivan Měrka. Ke slavnostnímu rázu „Pocty Bohuši Heranovi“ přispěla i účast jeho sestry Jarmily a malá výstavka fotografií a dokumentů z jeho života ve foyer Roškotova divadla.