Před nedávnem informovalo vedení města média, že radnice připravuje poměrně převratnou novinku ve způsobu komunikace s občany. S pomocí manažerské organizace města, kterou je ústecká společnost OHGS, připravila neobvyklou anketu nazvanou „Rada městu“.

Březen ve znamení premiérové ankety

Jako první byli o připravované anketě informováni podnikatelé, kteří se tento měsíc zúčastnili setkání s představiteli města v Hernychově vile. Naplno pak anketa startuje v těchto dnech, kdy bude jako příloha březnového Informačního listu radnice zdarma distribuována do všech domácností ve městě i jeho okrajových částí. „Jedná se o naprosto nový způsob komunikace radnice s obyvateli města, který má své oficiální logo i slogan. S nimi se pak občané setkají vždy, když bude město stát před nějakým důležitým rozhodnutím a bude chtít znát názor veřejnosti,“ říká k anketě manažerka celého projektu Renata Šedová. Podle jejího názoru jde ze strany radnice o poměrně odvážný krok, který by ale měl přinést konkrétní a užitečné výstupy.
Prostřednictvím anketního listu seznamuje vedení radnice občany se základními představami o dalším rozvoji města. Jedním ze zásadních záměrů je přitom odkup areálu firmy Perla, z něhož má v budoucnu vzniknout živá zóna s promenádou, službami, parkem, chybějícím parkováním a byty. Anketa dává možnost respondentům vyjádřit názor, co by v této zóně, která leží v centru bývalého okresního města a má rozlohu zhruba osmi náměstí, mělo v budoucnu být. Při práci s anketním listem přitom mohou lidé buď označit některou z nabízených variant, nebo se případně k návrhům i rozepsat. V anketě se také radnice občanů táže, jak jsou s kvalitou života v Ústí nad Orlicí spokojeni a co jim případně chybí. Otázky jsou směřovány i k záměru dalšího rozvoje sportovního areálu Na Tiché Orlici.

Listy ankety „Rada městu“ mají být podle vyjádření Renaty Šedové k dostání také na sedmi místech v Ústí: v informačním centru na radnici, v budově městského úřadu č. p. 7 na náměstí, v budově zdravotnického zařízení Galen, ve „věžáku“ na Tvardkově ulici, na vrátnici firmy Rieter a v prodejnách Konzumu Na Štěpnici a v Hylvátech. Na těchto místech lze tiskopis získat a také odevzdat - vhodit do schránky (použity jsou volební urny). Dotazník je k dispozici i v elektronické formě ke stažení na webech www.ustinadorlici.cz a www.orlicko-trebovsko.cz. „Chci upozornit, že anketa je určena nejen obyvatelům města, ale také těm, kdo pravidelně do Ústí přijíždějí za prací, do škol nebo jen za nákupy. Anketa bude ukončena posledního března, pak bude podrobně vyhodnocena. Věříme, že se nám sejde minimálně pět set až jeden tisíc odpovědí,“ prohlašuje manažerka.

Zóna Perly Oušťáky zajímá

Jak Orlický deník zjistil, otázka budoucnosti areálu Perly se v Ústí opravdu hodně diskutuje, zvlášť pak v souvislosti s tím, že se město hodlá zadlužit. Obecně panuje spíše shoda s tímto záměrem, lidé ho hodnotí pozitivně, chtějí, aby radnice měla možnost rozhodovat o tom, co v areálu bude.
Další poměrně hodně diskutovanou otázkou je ovšem také budování „Kociánky“, zamýšlené společenské a kulturní zóny v centru Ústí nad Orlicí. Té se však anketa podrobněji nedotýká. Vzhledem ke skutečnosti, že se k ní někteří Oušťáci vyjadřují kriticky, by možná neškodilo se v některých příštích „Radách městu“ na problematiku „Kociánky“ více a podrobněji zaměřit.

(re, ký)