Netradiční spojení kostela a moderní expozice není náhodné. „Tuto formu jsme zvolili, protože jsme tu v Semaníně měli dlouhodobou diskuzi ohledně místní historie. Jsme v Sudetech, doposud tu přetrvává řevnivost mezi Čechy a Němci. Tato výstava sem tematicky zapadá. Je potřeba, abychom se na tyto věci dívali z různých pohledů," vysvětluje iniciátor výstavy David Smyčka. Výstava bude v kostele sv. Bartoloměje do konce prázdnin. Komiksy zachycují příběhy válečných hrdinů, někdejších politických vězňů, odbojářů, lidí, kteří prošli nacistickými nebo sovětskými lágry, disidentů, mezi kterými nechybí třeba František „Čuňas" Stárek. Autory je třináct českých a slovenských kreslířů. „Komiks je šťastná volba, je moderní, zaujme i děti," hodnotí výstavu David Smyčka.
Post Bellum je nevládní a nezisková organizace, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost.