Za nekonečným příběhem Komerio konečně policie a státní zástupce udělali tečku. Nové prošetřování bylo zahájeno na podzim roku 2008 a trvalo tedy skoro sedmnáct měsíců! Záležitost je odložena, ačkoli na jejím začátku pravděpodobně stálo jednání konkrétní osoby, jež by bylo možné považovat za trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Vzhledem k době, která od začátku kauzy k rozuzlení uplynula, je však skutek promlčený.

„Existuje podezření konkrétní osoby, jejíž jednání by bylo možno považovat za trestný čin, ten je však promlčený,“ uzavřel stručně kauzu pro Deník okresní státní zástupce Pavel Kačírek. On ani starosta Žamberku Jiří Dytrt nechtějí a ani nemohou viníka jmenovat.

Osobní odpovědnost

„Na základě usnesení z 16. února, které k nám dorazilo 19. února, jsem ještě týž den svolal mimořádnou radu. Měli jsme se do tří dnů vyjádřit, proti usnesení byla přípustná stížnost. Shodli jsme se na tom, že vzhledem k tomu, že doporučují celou věc odložit a že z důvodu promlčení není cokoli vymahatelné, pouze to vezmeme jako rada na vědomí. Budeme to ještě projednávat na zastupitelstvu, ale jako město k tomu už nemůžeme nic. Bude to jen na tom člověku, jak se k tomu postaví, na jeho morální odpovědnosti,“ vyjádřil se k věci Jiří Dytrt.

„Byla to snad pátá nejlepší firma v republice v obchodování s cennými papíry. Co se stane, bylo těžko předvídatelné,“ vrací se k událostem roku 2000 Jiří Dytrt. Tehdy se město rozhodlo zhodnotit deset milionů prostřednictvím společnosti Komerio, brokerský dům Konečný, s nímž uzavřelo smlouvu o půjčce s devítiprocentním úrokem na tři měsíce. Město nakonec přišlo o pět milionů. Záležitost už v roce 2003 kromě kontrolního a finančního výboru města prošetřovalo i okresní státní zastupitelství.

Nikdo se neobohatil

„Tehdy bylo konstatováno, že nebylo shledáno pochybení v tom duchu, že by se měl někdo obohatit. My jsme proto s kauzou nepracovali, brali jsme to jako uzavřené i přesto, že jsme věděli, že pokyn k převodu peněz byl dán dřív, než to zastupitelstvo odsouhlasilo. Byly tam nesoulady v podobě dat, kdy byla smlouva podepsána a kdy to bylo odsouhlaseno zastupitelstvem. To jsme všichni věděli, ale nebylo z toho zřejmé, že by se někdo obohatil,“ vzpomíná Dytrt.

Kostlivce ze skříně vytáhl a kauzu novým důkazem otevřel bývalý starosta Tomáš Kalous na podzim roku 2008 krátce poté, co byl sesazen z funkce. Své rozhodnutí tehdy zdůvodnil oznamovací povinností každého občana v případě podezření na spáchání trestného činu. Nařčení, že by se mstil, zásadně odmítl.

Miliony, sbohem

V průběhu nového vyšetřování se město definitivně rozloučilo se ztracenými miliony. Zastupitelé jednoznačně odsouhlasili zpětvzetí žaloby na Ladislava Kráčmaru, na nějž jako fyzickou osobu byla smlouvou postoupena část pětimilionového dluhu Komeria. Zastupitelé tak respektovali rozsudek Nejvyššího soudu, který konstatoval, že dluh není vymahatelný. Smlouva o postoupení pohledávek byla totiž podle Nejvyššího soudu neplatná z toho důvodu, že byla uzavřena dříve, než o tom rozhodlo zastupitelstvo města.