Související články naleznete vpravo…

Hlava na hlavě, přerušená diskuse na návrh zastupitele za ODS Matouše Pořického, jednoznačný výsledek hlasování o Kociánce. Tak by se dal ve zkratce shrnout ostře sledovaný třetí bod pondělního jednání ústeckého zastupitelstva.

Radní Jan Skotálek složil funkce

Osm minut před šestnáctou hodinou přišel k řečnickému pultu Petr Hájek, šéf ústeckého investičního odboru, aby seznámil přítomné s parametry plánované zóny a odstartoval tak živou diskusi. Slovo si vzal také starosta Richard Pešek a autor projektu Přemysl Kokeš, mezi jejich nejvýraznější oponenty patřili především opoziční zastupitelé Martin Mejdr, Jiří Holubář a Václav Klička.

Stranou ale nezůstal ani koaliční radní Jan Skotálek, pro kterého bylo pondělní zastupitelstvo zřejmě posledním. Po jednoznačném výsledku hlasování, kterému předcházelo skončení debat na návrh zastupitele za ODS Matouše Pořického, složil Skotálek na místě všechny své funkce.

„Pana Skotálka mám jako člověka rád a bylo na něm vidět, že byl poslední týden pod velkým napětím. Jeho kroku je mi líto,“ okomentoval odchod radního ze zasedání starosta Ústí nad Orlicí Richard Pešek, ale jedním dechem dodal: „Věděl jsem, kolik lidí pro Kociánku zvedne ruku, osmdesát procent zastupitelů zastupuje osmdesát procent občanů Ústí nad Orlicí. Což je tak drtivá většina, že jenom pár škarohlídů nechce Kociánku.“

Lidé na chodbě čekali marně

O pondělní hlasování o Kociánce byl mezi veřejností nebývalý zájem. Pokud ale nepřišli občané Ústí nad Orlicí minimálně dvacet minut před zahájením schůze, měli smůlu. Zasedací místnost byla beznadějně zaplněná, a tak mnozí zůstali stát „za dveřmi“, aby se přesně v 17.40, po necelých dvou hodinách živé diskuze, dověděli konečný verdikt. Co na to vedení ústecké radnice?

Prostředí jednání bylo nedůstojné, připustil starosta Richard Pešek

Opozice odsoudila ukončení rozpravy, u důležitých věcí by se to podle ní nemělo stávat.

„Pan architekt Šrámek, když zrekonstruoval radnici, udělal místnost pro zastupitelstvo, kde se tak tak vejdou naši úředníci. Místo toho, aby tam mohlo přijít klidně sto lidí! Kdybychom věděli, že přijde hodně lidí, ale o tom jsme neměli signály, tak bychom zastupitelstvo klidně uspořádali v kulturáku. Stejně jako se dělá první povolební schůze. Prostředí bylo nedůstojné, architekt podcenil místnost pro zastupitelstvo,“ připustil starosta Richard Pešek. „Místnost zastupitelstva je taková, jaká je, tu nenafoukneme. Že je tak malá a lidé se tam nedostali, samozřejmě není dobře,“ mluvil v podobném tónu místostarosta za nezávislé Luboš Bäuchel.

Odpůrci Kociánky kroutí hlavou

Kriticky hovořil Martin Mejdr (opoziční nezávislý, hlasoval proti): „Myslím si, že tu došlo k bezprecedentnímu kroku, kdy byl někomu daný poměrně široký prostor, mohl mluvit deset, patnáct minut, a když chtěl něco říci zastupitel, tak se dozví, že je přerušena debata. A to je určitě nejzajímavější signál. Respektuji radu v tom, že si vybrala architekta. Respektuji radu, že schválila nějaký projekt. To všechno je v její kompetenci. Ale minulé zastupitelstvo schválilo územní plán, v němž je výslovně napsáno, že se má udělat přeložka Smetanovy ulice. Kdyby tam byla, tak by to město ufinancovalo. Nikdy jsem nehodnotil a nebudu hodnotit kvalitu projektu. Ale prostě není tam přeložka. A já se ztotožňuji s ústeckými architekty, kteří v Ústí vyrůstali a žijí. A jsem strašně rád, že v tuto chvíli je pod výzvou zastupitelům, kterou formulovali odpůrci Kociánky, podpis bývalého starosty Karla Škarky a také podpis pana doktora Lubora Špáty.“ (Pozn. red.: bývalý zastupitel a městský radní, po revoluci opakovaně suverénně vyhrál komunální volby v Ústí).

Pavel Sedláček (předrevoluční předseda MěstNV v Ústí nad Orlicí, v porevoluční době opakovaně místostarosta): „Jednání zastupitelstva jsem pozorně sledoval, rozhodně nejsem s výsledkem spokojený. Byl jsem u toho, když se schvaloval územní plán města, který se teď tak zvláštně změnil. To je podle mne prapodivné. S přeložkou Smetanovy ulice se musí počítat. Pan doktor Skotálek to řekl zcela pregnantně. Prostě postavíme něco za šedesát dva milionů a potom za deset let třeba přijdeme na to, že to překopeme. Co to dává za smysl? Opravdu tomu nerozumím. A všechno ucvakla ´demokratická´ strana. Mezi lidmi už zaznělo, že to je konec demokracie v Ústí.“

Pavel Kodytek (nezávislý z kandidátky KDU-ČSL, zdržel se hlasování): „O ukončení rozpravy se zpravidla hlasuje, když někdo dělá obstrukce, když někdo začne číst seznamy lékových přípravků a podobně. To si představit umím. Ale když se rozběhne debata, tak ji utnout jen proto, že někdo řekne něco proti, to je opravdu síla.“

Jiří Preclík, nezávislý zastupitel na kandidátce ČSSD, hlasoval pro: „S výsledkem hlasování jsem spokojen. Přál jsem si, aby Kociánka byla. Co se týká pondělního zastupitelstva, tak diskuze kolem zóny určitě byla potřebná. Nicméně některé věci byly předjednány minulý týden u kulatého stolu a jak pan starosta říkal, mohlo se o nich rozhodovat rychleji.
Chápu veřejnost, že se chtěla na něco zeptat a že tam s tím zájmem přišla. Na druhou stranu chápu pana Pořického, který navrhl ukončení diskuze, jak už jsem říkal, spousta věcí byla vyřešena u kulatého stolu a nemusela být znovu rozebírána.
Myslím, že klidová zóna bude do budoucna pro město přínosem.“

Martin Dudla, zastupitel za KSČM, na jednání nebyl přítomen: „S Kociánkou jsem nesouhlasil a svůj názor také prezentoval. Ovšem demokraticky zvolené zastupitelstvo rozhodlo sedmnácti hlasy, podřizuji se většině. Panu starostovi tedy blahopřeji, i když Kociánku nepodporuji.
Na zastupitelstvu jsem nebyl přítomen proto, že jsem jel na dopravní výbor Pardubického kraje. Kdybych se jednání účastnil, zdržel bych se hlasování.“

(jp, ký)