Dvě kola výběrových řízení, jež organizovala společnost OHGS, s velkou pravděpodobností rozhodla o generálním dodavateli stavby, která by měla v budoucnu zcela změnit centrum bývalého okresního města. Na konci července postoupila v Hradci Králové ze čtrnácti účastníků šestice, vítězný zájemce byl určen 19. srpna přímo v Ústí nad Orlicí.

Starosta: Řízení bylo průhledné

„Výběrových řízení se nezúčastňuji, až teď v pondělí jsem se dověděl, kdo byli členové příslušné komise. Považuji proto celou věc za naprosto průhlednou,“ tišil už na začátek případné spekulace ústecký starosta Richard Pešek a doplnil, že generálním dodavatelem Kociánky by měla být místní firma ABV. „Za ní skončil druhý Strabag a třetí Vakstav,“ uvedl pořadí první trojice. Starosta Pešek si rovněž pochvaloval dobrou úroveň přihlášených: „Všech čtrnáct firem bylo podle mých informací seriózních. S výjimkou jedné, co vykazovala základní nedostatky.“

Rozhodovalo celkem pět kritérií

U výběrového řízení nyní běží pětidenní zákonná lhůta na doručení výsledků uchazečům, po ní bude následovat patnáct dní na případné podání námitek, až poté lze uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo. Do té doby nemůže Miloš Popelář, manažer OHGS zodpovědný za organizaci příslušného řízení, podávat detailní informace. Zatím tedy sdělil Deníku následující: „Včera starosta podepsal rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením rady města a s výsledky, které doporučila hodnotící komise.“ O tom, kdo se do přeměny centrální části Ústí pustí, nerozhodovala pouze nabízená cena. Ve hře bylo hned pět bodů. „Minulou středu zasedla sedmičlenná hodnotící komise. Posuzovali jsme podle pětice kritérií ekonomicky nejvýhodnější nabídku,“ dodal manažer OHGS.

JAN POKORNÝ