Proti rozhodnutí se už nelze odvolat

Radnice konečně obdržela rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, které řeší námitku města Ústí a definitivně tak uzavírá kontrolu stavby Kociánky. „Jedná se o rozhodnutí, proti kterému už není možno podat odvolání," řekl ústecký starosta Petr Hájek s dovětkem, že město přichází o dva a čtvrt milionu.
Kociánku město postavilo za výrazné pomoci dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jako by nestačilo, že celou stavbu provázela bouřlivá diskuse o smysluplnosti celého projektu, poslední splátka dotace do Ústí nedorazila. Poskytovatel dotace totiž na základě kauzy s údajným zmanipulováním některých veřejných zakázek v Česku zahájil plošné kontroly proplácených projektů. Pod drobnohledem se ocitla i Kociánka.  Letos na jaře obdržela radnice v Ústí nepříjemnou zprávu – dotace má být zkrácena o tři miliony. A to kvůli dvěma proviněním: šest dekoračních odlitků na Kociánce bylo posouzeno jako nezpůsobilý výdaj a při kontrolním rozpočtu bylo zjištěno nadhodnocení celkové ceny díla.
Město vzápětí podalo proti výsledkům kontroly námitku, opíralo se o znalecký posudek vypracovaný autorizovaným znalcem. Přesto uspělo jen částečně. Námitku města řešil Územní odbor realizace programu v Pardubicích. Ten si nechal u znaleckého ústavu ČVUT v Praze vypracovat nový znalecký posudek. Zatímco námitka týkající se předražení stavby byla Ústí nad Orlicí uznána, v případě soch takové štěstí nemělo. Zadavatel prý nepostupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Sochy jsou  i nadále posuzovány jako „položka nesplňující podmínky pro způsobilé výdaje dle metodiky", což v konečném důsledku sníží dotaci o 2,28 milionu.
Město s dotací na Kociánku počítalo, proto už před časem pozastavilo dvě z plánovaných stavebních  akcí: investici do kulturního domu a do centra sociálních služeb.  Podle informací, kterou má ústecký starosta k dispozici, by dotace mohla být městu Ústí nad Orlicí proplacena ještě v měsíci září. Protože bude nižší, než byl předpoklad, město zareaguje krácením výdajů. „Zastupitelstvo, které se sejde 10. září, bude schvalovat opětovné zařazení jedné z pozastavených investičních akcí do plánu rozpočtu města. Jedná se o opravu západní strany centra sociálních služeb, kde by se měla realizovat výměna oken, lodžií a zateplení fasády.  Investiční akce  modernizace kulturního domu –   první etapa, bude vyřazena z rozpočtu města," dodal Petr Hájek.
K věci se vyjádřil i jeden z výrazných odpůrců Kociánky, někdejší opoziční zastupitel, dnes zastupitel za „vládnoucí" radniční koalici  Martin Mejdr. „Pokud se pamatuji, to že budou na Kociánce použity objekty pana Garguláka, nebylo nikdy v zastupitelstvu zmiňováno. Zřejmě to bylo součástí projektové dokumentace od pana Kokeše. Buď  to bylo na úrovni rady města, nebo opravdu v rámci projektu. Pro mě je stále celá ta akce, tedy celá Kociánka špatně, protože nic neřeší. Park to není, doprava není vyřešená. A to že přijdeme o více než dva miliony? Buďme rádi, že jen o tuto částku, že to není víc," řekl  Orlickému deníku.

Sochy - dekorační odlitky na Kociánce.Sochy - dekorační odlitky na Kociánce.

Sochy - dekorační odlitky na Kociánce.Sochy - dekorační odlitky na Kociánce.

Sochy - dekorační odlitky na Kociánce.

TAKÉ TÁPETE v paměti, kterých šest soch na ústecké Kociánce  se stalo „kamenem úrazu"? Jsou  to díla na našich fotografiích (jablko je počítáno za dva kusy). Jejich pořízení přišlo podle informací z ústecké radnice na 3,6 milionu korun.   Foto: Deník/Karel Pokorný