Ke kontrole došlo na základě kauzy, která loni v České republice propukla v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek dotovaných z operačních programů. U několika desítek projektů vzniklo podezření, že při nich během užšího řízení došlo k manipulacím. Poskytovatel dotace  do Ústí nad Orlicí loni na podzim vzkázal, že prověří i úpravy Kociánky.

O tři miliony méně

Na základě provedené kontroly má být dotace krácena o tři miliony korun. Za prvé kvůli šesti sochám v parku, které byly posouzeny jako nezpůsobilý výdaj, za druhé kvůli údajnému nadhodnocení celkové ceny díla zhruba o milion.
Rada města rozhodla, že podá písemnou námitku proti oběma zjištěním. „Celá veřejná zakázka byla poskytovatelem dotace kontrolována, postup města odsouhlasen a v dubnu 2010 byla městu i na základě kontroly proplacena první část dotace," namítá ústecký starosta Petr Hájek.
A přidává další argument. „Že je stavba předražená, bylo zjištěno na základě kontrolního rozpočtu.  Já jsem však letos v březnu nechal zpracovat znalecký posudek  soudního znalce v oboru stavebnictví a ekonomika, a  ten údajné nadhodnocení ceny díla vyvrací. Posudek měl kontrolní orgán k dispozici, ale  vůbec ho nezohlednil. Jak se situace bude dál vyvíjet, v tuto chvíli nedokážu odhadnout.  Po zkušenostech z loňského roku mám obavy, že začne opětovný proces kontroly kontroly," podotkl starosta.
Kvůli obavám, že se nepodaří naplňovat příjmovou stránku rozpočtu, město pozastavuje dvě investiční akce. „Jedná se o investice, které měly směřovat do kulturního domu a do centra sociálních služeb. Jejich součet představuje ony tři miliony korun. Je to pro nás velice nepříjemná situace," shrnul  Petr Hájek.

Chvála od opozice

„Pana starostu musím za to, jak ve věci Kociánky bojuje, pochválit. V době výstavby byl šéfem investičního odboru radnice a má dost informací o tom, že soutěže i financování byly v pořádku a byly mnohokrát kontrolovány. S námitkou radnice samozřejmě souhlasím," řekl včera Orlickému deníku opoziční zastupitel Miroslav Stránský.