Stále se pokračuje ve vytváření dalšího českého rekordu s názvem „Nejvíce knoflíků na jednom místě", který bude vyhodnocen na Knoflíkiádě III 22. 6. 2013. Do 10. 6. 2013 se na Zámečku sbírá jakékoli množství jakýchkoli knoflíků.

Kdo bude pilný, dostane cenu

Knoflíky na Zámečku. Každý může s vytvořením dalšího rekordu pomoci, je třeba sehnat co nejvíce jakýchkoli knoflíků. Už se nemusí navlékat, jen poslat nebo dopravit na Zámeček v Rudolticích.
Za každé kilo knoflíků dostane družstvo nebo jednotlivci magnetku zámeckých strašidýlek, myšky Hryzky a dalších postaviček nebo zvířátek. Kdo bude pilně sbírat jakékoli knoflíky, bude mít možnost získat celý soubor pěkných, ručně malovaných magnetek a další ceny.
Je možno dát sběrné nádoby do obchodů, na pošty a další místa, kde se pohybuje více lidí, udělat sbírku ve škole a různými způsoby knoflíky získávat. Kdo dodá nejvíce knoflíků s kontaktem na sebe, dostane jednu z hlavních cen udělených při Knoflíkiádě III.
Knoflíky je možno posílat na uvedenou zasílací adresu, nebo přivézt, sbírají se i v infocentru v Lanškrouně. Pokud budou vytvořena další sběrná místa, objeví se na stránkách  www.novyzamek.cz, kde jsou i další údaje o všem, co se na Zámečku děje a připravuje.
V současné době už se na Zámečku sešlo díky knoflíkovým rekordům zhruba 500 kilogramů knoflíků. Protože však chceme vytvořit pořádný rekord a zajímavou knoflíkovou sbírku, stále to nestačí.

Pátrejte, jak se  knoflíky vyrábí

Knoflíky, které jsou něčím zajímavé a neobvyklé, jsou vystaveny, zajímavé jsou i informace o jejich výrobě. Každý, kdo kromě knoflíků poskytne také fotky o jejich výrobě a napíše informace o návštěvě u výrobce knoflíků, nebo z historie jejich výroby, dostane zajímavou odměnu. Družstva i jednotlivci mohou získávat nejen knoflíky, ale i informace o jejich vzniku, v naší republice je více firem, které se zabývají jejich výrobou. Nyní jsou na Zámečku vystaveny pouze informace a fotografie z výroby nitěných knoflíků v Jablonném nad Orlicí. Knoflíky a informace o nich je možno posílat na zasílací adresu: Krasava Šerkopová, PO Box 104 563 01 Lanš- kroun do 10. 6. 2013.

Ve sklepení nežijí jen skřítkové

Rudoltický Zámeček má kromě věže, kde je v každém patře něco zajímavého, také rozsáhlá sklepení. Tam bydlí skřítkové Malvínek a Barvínek, kteří střeží zámecký poklad, myška Hryzka jim s tím pomáhá. Je tam i zlobivý šotek Všudybyl, kterého stromový duch zaklel do kamene… Ve sklepení je na tajném místě schovaný kouzelný kamínek z dávných dob, a když na něj jednou za rok, sedmého července, kápne kapka vody, vznikne z ní veselé strašidýlko. Před dvěma roky hodně pršelo a tak na kouzelný kamínek káply dvě kapky najednou a vznikla strašidýlka dvě -dvojčátka. Strašidýlka pomáhají skřítkům hlídat poklad a nosí do prvního patra knoflíky, které se na Zámečku sbírají, skotačí a dovádí po celém Zámečku. Návštěvníci je mohou vidět, jen když to sama strašidýlka chtějí, ale dovolila udělat jejich dřevěné kopie a na ty se může podívat nebo si je koupit každý, kdo Zámeček navštíví.

Pro strašidýlka hledáme jméno

Magnetky strašidýlek.

Magnetky strašidýlek.Jméno zámecká strašidýlka ještě nemají a tak se rozhodla, že poprosí děti, kterým mohou poradit i dospělí, o nějaké pěkné jméno pro svoji skupinku. Při celodenní zábavné akci Zámecká oslava 7. 7. bude ze zaslaných návrhů porotou složenou z moderátora a účinkujících i známých osobností  vybráno jméno pro skupinku zámeckých strašidýlek a budou pokřtěna.
Návrhy jmen mohou děti se svým jménem, věkem a kontaktem, nejlépe i telefonem a adresou, posílat na pohlednici nebo v dopise na tuto zasílací adresu: Krasava Šerkopová, PO Box 104 563 01 Lanškroun – nejpozději do 30. června.

Pro potřebné se už sešla pěkná částka

Někteří ze sedmi handicapovaných klientů z Domova pod hradem Žampach, pro které se od 1. 5. 2011 stále sbírají prostředky, se už za ně účastnili různých ozdravných pobytů nebo výletů s asistentem. I Tomáš Rybička, který maluje hlavou krásné obrázky, už na ozdravném pobytu byl, na další jistě ještě pojede. Pohlednice s jeho obrázky se stále prodávají a lidem se líbí, Tomášovi přejí hodně dalších úspěchů. Jeho zvětšené obrázky budou postupně vystaveny na Zámečku a domlouvá se i výstava v galerii v Praze.
Od 1. května 2011 do současné doby se podařilo získat  pro sedm klientů Domova celkem víc než 136 000 korun. Většina jde na asistenční služby při ozdravných pobytech, část bude využita pro nejmenší klienty domova na vybavení hřiště.
Začne sbírka pro další potřebné, jedním z nich je čtyřletý Kubíček po mozkové obrně částečně na půl těla ochrnutý, z rodiny se třemi dětmi, který naši podporu také potřebuje.

Letošní sezona bude plná novinek

Zámeček ožívá, i když to není lehké, a má návštěvníkům stále co nového nabídnout. Nyní se podařilo najít nové provozovatele zámecké kavárny a občerstvení. Provoz kavárny by měl být zahájen 1. 7.  Do té doby bude občas fungovat prozatímní občerstvení.
Při prohlídce návštěvníci uvidí nové výstavky a mohou se dozvědět úplně nové, zajímavé informace z překladů 300 let starých listin, které ještě nikdy známy nebyly, prohlédnout si přibývající knoflíkový „poklad" nebo zkusit uhodnout, kolik knoflíků se dá nalepit na dětský kočárek.
Z odkazu na zámeckých stránkách www.novyzamek.info je možno se podívat na videoklip, který byl na Zámečku a v okolí natočen se zpěvákem Michaelem, nebo se podívat na videopozvánku na Zámeček, kterou natočila regionální televize.
Po Zámečku každého zájemce ráda provedu a ukáži vše zajímavé. Návštěvníci mohou donést jakékoli knoflíky. Od 1. 6. probíhá soutěž a za každého půl kila je drobná odměna. Množství knoflíků se bude evidovat a každý se tak může účastnit soutěže o největší počet knoflíků. Ta bude probíhat ještě celý rok.

Krasava Šerkopová, kastelánka Zámečku