Ústecká knihovna zvítězila v kategorii knihoven v obcích od 10 do 25 tisíc obyvatel, druhé místo obsadila Městská knihovna Česká Třebová. Odborná porota hodnotila podle několika kritérií, jako je aktuálnost, kvalita obsahu stránek, jejich design, ale také zda stránky odpovídají poslání knihovny nebo jsou přístupné zrakově postiženým.