„Mám určitou vizi, ale nejprve si musíme ve farnosti odpovědět na otázku, zda můžeme kostel využívat za jiným než bohoslužebným účelem. Farnost není veliká, ale má tři kostely. V Polsku nám stačil pro desetitisícovou farnost, kam v neděli přišlo pět tisíc lidí, jeden kostel. Tento kostel není v havarijním stavu, ale zasloužil by si generální opravu. Pro mě by knihovna byla záchranou kostela. Když to neprojde, měli bychom se snažit opravit budovu jako kostel, ale pro mě jsou prioritou venkovské kostely,“ uvedl Zbigniew Czendlik, který je přesvědčen o šanci na získání peněz na využití chrámu pro knihovnu a další informační služby z evropských strukturálních fondů i dalších zdrojů.

„Jen v posledním roce jsme schválili deset převodů sakrálních objektů. Zdejší farnost stěží udrží tři kostely na malém prostoru. V Lanškrouně vidíme i nový způsob přístupu k nevyužívaným objektům, když farnost sama přijde s nápadem, jak jej využít,“ konstatoval Peter Turoci, zástupce královéhradeckého biskupství.

„Vyhrává ten, kdo je připraven,“ podotkla Naděžda Pemlová, vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu, která se při včerejší diskusi o projektu přeměny kostela v knihovnu věnovala především možnostem jejího vícezdrojového financování.

Součástí programu byla prezentace možné podoby knihovny formou vizualizace vnitřku kostela architektem Přemyslem Kokešem. Podstatou jeho přístupu je, že by se pojetí nového interiéru nedotýkalo zdiva objektu. Prezentace byli přítomni i zástupci města. „Dokud se o využití kostela pro knihovnu nerozhodnou farníci, tak město nebude své stanovisko vyjadřovat. Program je to zajímavý, ale přes vůli části farníků nepůjdeme,“ reagoval starosta Martin Košťál.

„Knihovna má malé prostory, novou by čtenáři přivítali. Její tři provozy nejsou propojené, chybí přístup pro imobilní občany a nemá kam růst. Nejvíce by se mi líbila úplně nová stavba v centru. V případě kostela nejsem pro to, aby se tento záměr odmítl předčasně. Je však třeba spočítat, jestli se nevyplatí spíše jiný návrh a zjistit, jestli by čtenáři chození do kostela přivítali. Odborníci by museli zajistit, aby byl kostel dobře odvlhčen, vytopen a osvětlen. Samotná předběžná studie interiéru se mi líbí,“ uvedla Linda Matlasová, ředitelka lanškrounské městské knihovny.