Kluby Emko ve Vysokém Mýtě a Free klub v Pardubicích jsou ale momentálně omezené pouze na individuální konzultace a veškeré volnočasové a skupinové aktivity pořádat nemohou. Nadále však nabízejí zázemí a například techniku potřebnou k on-line výuce, kterou řada dětí postrádá. Docházejí tam momentálně hlavně ti, kteří jsou ve složité situaci v oblasti vzdělávání. „Buďto na to doma nemají zázemí nebo jim chybí vybavení,“ vysvětila pracovnice Free klubu Jana Horáková.

Klub se snaží své klienty průběžně informovat o platných nařízeních či službách, které nabízí prostřednictvím sociálních sítí. „Našim primárním posláním je osobní kontakt a sociální sítě jsou běžně v pozadí. Teď se na nich ale snažíme být více aktivní, protože je to vlastně hlavní spojnice s klienty,“ dodává Horáková.

Sociálním sítím se více věnuje i klub Emko, který do on-line prostoru operativně přesunul i svůj měsíční program. „Tento týden máme poznávačku stromů. Kolegyně každý den přidají nějaký obrázek a naši uživatelé hádají, o jaký strom se jedná,“ popsala sociální pracovnice NZDM Emko Barbora Šafránková. (apo)